Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Nghe bảo tôi là con gái của Vương

Nghe bảo tôi là con gái của Vương

Tên khác: Nghe bảo tôi là con gái của Vương
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


55 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nghe bảo tôi là con gái của Vương:

Đang cùng người yêu trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất, đột nhiên tai vạ bất ngờ làm cô mất mạng oan uất... Không ngờ rằng lần nữa mở mắt, cô lại nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, còn có thân phận công chúa cao quý, nhưng đây lại là một thế giới trọng nam khinh nữ với tư tưởng vô cùng kỳ quái! Từ quốc chủ kiêm cha ruột....

Danh sách chương

Chap 303 ~ (14/09/2020)Miễn phí

Chap 302 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Chap 301 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chap 300 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Chap 299 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Chap 298 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 297 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 296 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 295 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 294 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 293 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 292 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 291 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 290 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 289 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 288 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 287 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 286 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 285 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 284 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 283 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 282 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 281 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 280 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 279 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 278 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 277 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 276 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 275 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 274 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Chap 273 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Chap 272 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 271 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 270 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 269 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 268 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 267 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 266 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 265 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 264 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 263 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 262 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 261 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 260 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 259 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 258 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 257 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 256 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 255 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 254 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 253 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 252 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 251 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 250 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 249 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 248 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 247 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 246 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 245 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 244 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 243 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 242 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 241 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 240 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 239 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 238 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 237 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 236 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 235 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 234 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 233 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 232 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 231 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 230 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 229 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 228 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 227 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 226 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 225 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 224 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 223 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 222 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 221 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 220 Hồi tưởng ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 219 Nhớ lại ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 218 Thật hả anh.... ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 217 Đây có phải là sự ghen tuông? ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 216 Đào tạo riêng ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 215 Hủy hợp đồng hôn nhân? ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 214 Cuộc gặp gỡ ngoài hành lang ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 213 Sự thù địch xung quanh ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 212 Thông báo kết quả ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 211 Yêu từ cái nhìn đầu tiên ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 210 Quốc gia bình đẳng giới ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chap 209 Kì thi cuối cùng cũng đến ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chapter 184 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chapter 183 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chapter 182 ~ (14/09/2020)Miễn phí

Chapter 181 ~ (12/09/2020)Miễn phí

Chapter 180 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Chapter 179 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 177 - 178 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Chapter 176 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 175 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 174 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 173 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 172 ~ (22/08/2020)Miễn phí

Chapter 171 ~ (22/08/2020)Miễn phí

Chapter 170 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Chapter 169 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Chapter 168 ~ (22/08/2020)Miễn phí

Chapter 167 ~ (22/08/2020)Miễn phí

Chapter 166 ~ (22/08/2020)Miễn phí

Chapter 165 ~ (15/08/2020)Miễn phí

Chapter 164 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 163 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 162 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 161 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 160 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 159 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 158 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 157 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 156 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 155 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 154 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 153 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 152 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 151 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 150 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 149 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 148 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 147 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 146 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 145 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 144 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 143 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 142 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 141 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 140 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 139 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 138 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 137 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 136 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 135 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 134 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 133 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 132 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 131 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 130 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 129 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 128 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 127 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 126 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 125 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 124 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 123 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 122 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 121 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 120 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 119 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 118 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 117 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 116 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 115 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 114 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 113 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 112 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 111 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 110 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 109 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 108 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 107 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 106 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 105 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 104 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 103 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 102 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 101 ~ (19/10/2018)Miễn phí

Chapter 100 ~ (19/10/2018)Miễn phí

Chapter 99 ~ (19/10/2018)Miễn phí

Chapter 98 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 97 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 96 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 95 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 94 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 93 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 92 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 91 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 90 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 89 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 88 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 87 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 86 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 85 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 84 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 83 ~ (14/10/2018)Miễn phí

Chapter 81 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 80 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 79 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 78 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 77 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 76 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 75 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 74 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 73 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 72 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 71 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 70 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chapter 69 ~ (28/09/2018)Miễn phí

Chapter 68 ~ (28/09/2018)Miễn phí

Chapter 67 ~ (28/09/2018)Miễn phí

Chapter 66 ~ (28/09/2018)Miễn phí

Chapter 65 ~ (28/09/2018)Miễn phí

Chapter 64 ~ (28/09/2018)Miễn phí

Chapter 63 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 62 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 61 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 60 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 59 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 58 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 57 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 56 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 55 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Chapter 54 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 53 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 52 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 51 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 50 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 49 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 48 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 47 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 46 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 45 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 44 ~ (20/09/2018)Miễn phí

Chapter 43 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 42 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 41 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 40 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 39 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 38 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 37 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 36 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 35 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 34 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 33 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 32 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 31 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 30 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 29 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 28 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 27 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 26 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 25 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 24 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 23 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 22 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 21 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 20 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 19 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 18 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 17 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 16 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 15 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 14 ~ (15/09/2018)Miễn phí

Chapter 13 ~ (14/09/2018)Miễn phí

Chapter 12 ~ (13/09/2018)Miễn phí

Chapter 11 ~ (12/09/2018)Miễn phí

Chapter 10 ~ (11/09/2018)Miễn phí

Chapter 9 ~ (07/09/2018)Miễn phí

Chapter 8 ~ (07/09/2018)Miễn phí

Chapter 7 ~ (07/09/2018)Miễn phí

Chapter 6 ~ (07/09/2018)Miễn phí

Chapter 5 ~ (05/09/2018)Miễn phí

Chapter 4 ~ (02/09/2018)Miễn phí

Chapter 3 ~ (30/08/2018)Miễn phí

Chapter 2 ~ (30/08/2018)Miễn phí

Chapter 1 ~ (30/08/2018)Miễn phí