Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
MATO SEIHEI NO SLAVE

MATO SEIHEI NO SLAVE

Tên khác: Slave of the Magic Capital’s Elite Troops
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Shounen
Tác giả: Takahiro TAKEMURA Youhei
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

MATO SEIHEI NO SLAVE:

Kể về những cuộc chiến chống lại những con quỷ ở trong Ma đô (Thành phố ma thuật). Cùng tác giả với Akame ga Kill

Danh sách chương

Chap 42 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 39.5 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 35 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 32 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 31 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 29 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 28 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 27 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 24.9 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 1.2 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 1.1 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 26 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 25 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 24.6 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 24.5 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 24 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 23 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 22 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 21 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 20 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 19 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 18 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 17 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 16 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 15 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 14 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 13 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 12 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 11 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 10 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 2.2 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 2.1 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 1.2-385217 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (13/06/2021)Miễn phí