Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Mắt Bạc

Mắt Bạc

Tên khác: Mắt Bạc
Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , Tragedy
Tác giả: Yagi Norihiro
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Mắt Bạc:

Nội dung Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. ..

Danh sách chương

Chapter 155.5 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 155.4 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 155.3 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 155.2 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 155.1 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 155 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 154 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 153 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 152 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 151 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 150 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 149 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 148 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 147 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 146 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 145 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 144 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 143 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 142 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 141 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 140 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 139 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 138 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 137 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 136 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 135 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 134 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 133 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 132 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 131 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 130 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 129 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 128 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 127 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 126 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 125.5 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 125 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 124 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 123 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 122 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 121 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 120 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 119 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 118 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 117 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 116 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 115 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 114 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 113 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 112 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 111 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 110 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 109 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 108 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 107 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 106 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 105 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 104 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 103 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 102 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 101 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 100 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 99 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 98 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 97 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 96 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 95 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 94 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 93 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 92 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 91 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 90 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 90 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 89 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 89 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 88 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 88 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 87 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 86 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 85 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 84 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 83 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 82 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 81 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 80 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 77 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 76 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 75 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 74 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 73 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 72 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 71 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 70 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 69 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 68 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 67 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 66 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 65 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 64 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 61 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 60 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (11/11/2021)Miễn phí