Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ma Đạo Tổ Sư

Ma Đạo Tổ Sư

Tên khác: Ma Đạo Tổ Sư
Thể loại: Fantasy , Historical , Manhua , Romance , Shounen Ai , Đam Mỹ
Tác giả: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm
Trạng thái: Còn tiếp


18 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ma Đạo Tổ Sư:

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Hương Đồng Xú. 
Mười ba năm trước, Ngụy Vô Tiện sa chân vào ma đạo, trở thành một ma đầu bị người người hô đánh, bị sư đệ thân thiết dẫn tứ đại gia tộc tiến đánh, cuối cùng phản phệ chết thảm. Mười ba năm sau, có người hiến xá cho Ngụy Vô Tiện trở lại nhân gian, được Lam Vong Cơ nhận ra và đưa về nhà. Hai người bắt đầu hành trình lần theo dấu vết cánh tay trái để truy tìm các bộ phận của một thi thể bị phân thây; đan xen với những mảnh hồi ức đứt đoạn, một âm mưu lớn cũng dần dần vén màn. Hành trình khám phá bí ẩn cánh tay trái đồng thời cũng là hành trình bù đắp lỗi lầm kiếp trước, và là hành trình thấu hiểu tâm ý của bản thân cũng như của đối phương.

Danh sách chương

Chap 131 ~ (25/01/2021)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 131 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 130 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 129 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 128 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 127 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 126 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 125 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 124 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 123 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 122 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 121 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 120 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 119 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 118 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 117 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 116 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 115 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 114 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 113 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 112 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 111 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 110 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 109 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 108 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 107 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 106 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 105 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 104 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 103 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 102 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 101 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 100 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 99 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 98 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 97 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 96 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 95 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 94 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 93.5 Ngoại truyện ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 93 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 92 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 91 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 90 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 89 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 88 ~ (22/07/2020)Miễn phí

- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chap 87 ~ (22/07/2020)Miễn phí

Chapter 86 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 85 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 84 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 83 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 82 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 81 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 80 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 79 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 78 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 77 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 76 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 75 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 74 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 73 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 72 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 71 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 70 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chap 69 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chap 68 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chap 67 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chap 66 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 65 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 64 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 63 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 62 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 61 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 60 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 59 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 58 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 57 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 56 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 55 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 54 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 53 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 52 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 51 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 50 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 49 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 48 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 47 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 46 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 45 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 44 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 43 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 42 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 41 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 40 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 39 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 38 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 37 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 36 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 35 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 34 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 33 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 32 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 31 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 30 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 29 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 28 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 27 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 26 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 25 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 24 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 23 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 22 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 21 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 20 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 19 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 18 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 17 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 16 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 15 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 14 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 13 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 12 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 11 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 10 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 9 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 8 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 7 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 6 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 5 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 4 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 3 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 2 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 1 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chap 0 ~ (07/05/2019)Miễn phí