Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
LỚN LÊN ĐỂU CÁNG

LỚN LÊN ĐỂU CÁNG

Tên khác: Going in the wrong direction, 삐뚤어질테다
Thể loại: Comedy , Manhwa , School Life , Shoujo
Tác giả: Henja
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

LỚN LÊN ĐỂU CÁNG:

Mười năm sông núi cũng đổi, cũng là khoảng thời gian mà bạn từ thời nước mũi chảy dòng dòng cũng có thể trở lên đểu cáng -ngày bé baek miso là chùm của xóm và cô luôn tốt bụng(?) bảo vệ  cho kang hwan yếu ớt. nhưng cho đến ngày nhập học cấp 3, sau 10 năm gặp lại phải nói sao nhỉ_ hòan toàn trái ngược lại! Chỉ vì chùm học sinh kang hwan_ người mà học sinh toàn tường phải run sợ mà cuộc sống cấp ba của cô học sinh bình thường baek somi trở lên báo động.

Danh sách chương

Chap 35 ~ (20/04/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (25/01/2021)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 33 ~ (18/11/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 32 ~ (05/11/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 31 ~ (26/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 30 ~ (12/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 29 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 28 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 27 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 26 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 25 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 24 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 23 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 22 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 21 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 20 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 19 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 18 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 17 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 16 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 15 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 14 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 13 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 12 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 11 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 10 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 9 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 8 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 7 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 6 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 5 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 4 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 3 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 2 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap 1 ~ (02/10/2020)Miễn phí

Lớn Lên Đểu Cáng Chap ~ (02/10/2020)Miễn phí