Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Loli siêu năng lực

Loli siêu năng lực

Tên khác: Loli siêu năng lực
Thể loại: Action , Comedy , Harem , Romance , Shounen , Supernatural
Tác giả: Shiina Takashi
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Loli siêu năng lực:

Nội dung Thế kỉ 21, các ESP không nhừng tăng lên. Trong số học có 3 cô bé đạt cấp độ 7 là Kaoru, Aoi và Shiho. Với danh nghĩa là đặc vụ của ESP, nhóm "the children" chuyên đảm nhận những công vi65c nguy hiểm. Tại Babel, trung uý Minamoto có trách nhiệm coi sóc 3 cô bé vô cùng khó bảo và uốn nắn chúng trở thành những ESP có ích. Một công việc khiến anh luôn đau đầu nhức óc Đúng lúc đó, tên tội phạm ESP khét tiếng Kyosuke Hyobu xuất hiện. Hắn gọi Kaoru là "nữ hoàng" và dụ dỗ cô bé gia nhập tổ chức ESP hắc ám do hắn cầm đầu.

Danh sách chương

Chapter 177 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 176 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 175 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 174 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 173 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 172 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 171 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 170 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 169 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 168 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 167 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 166 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 165 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 164 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 163 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 162 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 161 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 160 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 159 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 158 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 157 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 156 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 155 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 154 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 153 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 152 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 151 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 150 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 149 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 148 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 147 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 146 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 145 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 144 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 143 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 142 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 141 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 140 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 139 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 138 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 121 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 120 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 119 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 118 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 117 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 116 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 115 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 85 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 84 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 83 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 82 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 81 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 80 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 61 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 60 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (11/09/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (11/09/2021)Miễn phí