Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
LỜI NGUYỀN LALIN

LỜI NGUYỀN LALIN

Tên khác: Lalin's Curse
Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Shoujo , Webtoon
Tác giả: Isakytm - Terol Martinez
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

LỜI NGUYỀN LALIN:

Một cậu thiết niên được coi là "tín đồ" của sự huyền bí, cùng với bạn thân của cậu ta bất đắc sĩ bị lôi kéo vào chuyến thám hiểm tìm ra sự thật về Lời nguyền của Lalin!! 
MỌI CHUYỆN DẦN TRỞ NÊN KHÔNG CÒN NHƯ XƯA!!

Danh sách chương

Lời nguyền Lalin Chap 45 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 44 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 43 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 42 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 41 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 40 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 39 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 38 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 37 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 36 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 35 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 34 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 33 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 32 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 31 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 30 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 29 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 28 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 27 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 26 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 25 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 24 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 23 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 22 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 21 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 20 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 19 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 18 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 17 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 16 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 15 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 14 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 13 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 12 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 11 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 10 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 9 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 8 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 7 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 6 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 5 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 4 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 3 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 2 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 1 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Lời nguyền Lalin Chap 0 ~ (31/12/2020)Miễn phí