Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Living in this world with Cut & Paste

Living in this world with Cut & Paste

Tên khác: カット&ペーストでこの世界を生きていく
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Ecchi , Fantasy , Romance , Seinen , Slice of Life
Tác giả: Sakura
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Living in this world with Cut & Paste:

Một thế giới nơi mà Thần sẽ ban cho những Kỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, được ban cho hai kỹ năng, sử dụng chúng và trở thành sự tồn tại được gọi là anh hùng..

Danh sách chương

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 20 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 19 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 18 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 17 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 16 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 15 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 14.5 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 14 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 13 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 12 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 11 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 10 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 9 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 8 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 7 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 6 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 5 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 4 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 3 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 2 ~ (05/02/2021)Miễn phí

LIVING IN THIS WORLD WITH CUT & PASTE Chap 1 ~ (05/02/2021)Miễn phí