Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Law of Ueki Plus

Law of Ueki Plus

Tên khác: Law of Ueki Plus
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manga , Martial Arts , School Life , Sci-Fi
Tác giả: Fukuchi Tsubasa
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Law of Ueki Plus:

Nội dung Bộ truyện "Luật của Ueki Plus" ra đời sau 2 năm kể từ khi phần một "Luật của Ueki" kết thúc. Các bạn của chúng ta đã đi theo mỗi con đường riêng, đang sống trong hòa bình. Tuy nhiên, một lần nữa Trái Đất lại rơi vào một âm mưu trộm cắp: những kỉ niệm của mọi người trên thế giới, Ueki- người duy nhất không bị trộm mất kỉ niệm của mình, đã lên đường đến một thế giới mới để giải phóng kỉ niệm của mọi người. Tại đây, nơi mà những người bạn mới, những địch thủ mới và những sức mạnh mới đang chờ đợi cậu ta.

Danh sách chương

Chapter 39: - Luật của Ueki Plus chap 39 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 38: - Luật của Ueki plus chap 38 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 37: - Luật của Ueki plus chap 37 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 36: - Luật của Ueki plus chap 36 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 35: - Luật của Ueki plus chap 35 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 18.1 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 1.2 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 1.1 ~ (22/09/2021)Miễn phí