Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau

Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau

Tên khác: Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau
Thể loại: Drama , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau:

Thượng Thượng Mạn Mạnh Trường Lăng là một cái cây vững chắc trong lòng A Nhuyễn. Từ ánh nhìn đầu tiên , cô đã không cầm lòng được mà yêu hắn. Tròn mười tám tuổi, cô được làm người phụ nữ của hắn, khát vọng một ngày kia có thể trở thành một người vợ được cưới hỏi đường hoàng. Cho đến khi hắn đem một nữ nhân trước mặt cô, cô mới hiểu được tình yêu mà mình đau khổ chờ mong hoá ra chỉ có một mình cô ảo tưởng.

Danh sách chương

Chapter 84 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Chapter 83 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Chapter 82 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 81 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 80 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 79 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 78 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 77 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 76 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 75 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 74 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 73 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 72 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 71 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 70 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 69 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 68 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 67 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 66 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 65 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 64 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 63 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 62 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 61 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 60 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 59 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 58 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 57 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 56 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 55 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 54 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 53 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 52 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 51 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 50 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 49 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 48 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 47 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 46 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 46 ~ (20/08/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (15/08/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (01/08/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (02/01/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 11 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 10 ~ (28/11/2018)Miễn phí

Chapter 9 ~ (19/11/2018)Miễn phí

Chapter 8 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Chapter 7 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Chapter 6 ~ (07/11/2018)Miễn phí

Chapter 5 ~ (07/11/2018)Miễn phí

Chapter 4 ~ (07/11/2018)Miễn phí

Chapter 3 ~ (07/11/2018)Miễn phí

Chapter 2 ~ (07/11/2018)Miễn phí

Chapter 1 ~ (07/11/2018)Miễn phí