Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kỳ án có thật

Kỳ án có thật

Tên khác: Kỳ án có thật
Thể loại: Horror , Manhua , Mystery
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kỳ án có thật:

Đồ đệ của Tướng gia - Lục Phong vì ân oán cá nhân mà rời khỏi cục cảnh sát, đồng thời hắn có thù hận sâu đậm với những người trong cục cảnh sát, từ đó mà bắt tay với xã hội đen tạo ra một loạt những vụ án kinh thiên động địa, tổ lục cửu có trách nhiệm xử lý những vụ án ly kỳ, bí ẩn khắp toàn nước, và phải bắt cho được lục phong về quy án.

Danh sách chương

Chapter 59 ~ (04/05/2020)Miễn phí

Chapter 58 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 57 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 56 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 55 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 54 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 53 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 52 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 51 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 50 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 49 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 48 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 9 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 8 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 7 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 6 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 5 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 4 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 3 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 2 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 1 ~ (23/07/2019)Miễn phí