Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kính Hoa Thương

Kính Hoa Thương

Tên khác: Kính Hoa Thương
Thể loại: Fantasy , Historical , Romance , Shoujo , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kính Hoa Thương:

Nội dung Mạnh Bà nhân cơ hội ban sai để đầu thai nhân gian làm lại từ đầu, chỉ vì giải cứu nỗi gian khổ của người tình tiền kiếp tại kiếp này. Nhưng do hoa trong kính(gương) phong ấn trong mình bị mất, Mạnh Bà không thể nào khôi phục ký ức sau khi đầu thai. Vì vậy, khi nàng gặp gỡ được người tình của kiếp trước, lại một lần nữa không còn cách nào thoát khỏi đã yêu chàng. Đồng thời, cũng bị sa vào trong một cuộc âm mưu nguy hiểm.

Danh sách chương

Chapter 51 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 27: - Nguy Hiểm Đến Gần ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 22: - Mạnh Xúi Quẩy và Tên Buôn Người ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 14: - Lại Là Cái Tên Buôn Người Đó! ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 11: - Đợi Ta Trưởng Thành, Gả Cho Người ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 10: - Muốn Trở Thành Nữ Nhân Mà Người Thích ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 9: - Ai Đang Ở Đằng Sau? ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 8: - Đèn Tết Nguyên Tiêu ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 7: - Nhà Ta Có Nữ Nhi Bắt Đầu Trường Thành ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 6: - Người Nữ Nhân Đó ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (26/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (26/11/2021)Miễn phí