Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

Tên khác: Kingdom
Thể loại: Action , Drama , Martial Arts
Tác giả: Hara Yasuhisa
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ:

Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần. Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới. Thời đại của hơn 500 năm binh biến: thời Chiến Quốc. Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go, những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại. Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013.

Danh sách chương

Chap 654 ~ (25/01/2021)Miễn phí

Kingdom Chap 654 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 653 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 652 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 651 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 650 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 649 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 648 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 647 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 646 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 645 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 644 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 643 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 642 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 641 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 640 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 639 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 638 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 638: ~ (13/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 637: ~ (13/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 636: ~ (13/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 635: ~ (13/04/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 634: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 633: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 632: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 631: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 630: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 629: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 628: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 627: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 626: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 625: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 624: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 623: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 622: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 621: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 620: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 619: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 618: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 617: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 616: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 615: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 614: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 613: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 612: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 611: ~ (15/03/2020)Miễn phí

Chap 610: ~ (28/02/2020)Miễn phí

Kingdom Chap 610: ~ (12/08/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 609: ~ (03/08/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 608: ~ (03/08/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 607: ~ (03/08/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 606: ~ (03/08/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 605: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 604: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 603: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 602: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 601: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 600: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 599: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 598: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 597: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 596: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 595: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 594: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 593: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 592: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 591: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 590: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 589: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 588: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 587: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 586: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 585: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 584: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 583: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 582: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 581: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 580: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 579: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 578: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 577: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 576: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 575: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 574: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 573: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 572: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 571: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 570: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 569: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 568: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 567: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 566: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 565: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 564: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 563: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 562: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 561: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 560: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 559: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 558: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 557: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 556: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 555: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 554: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 553: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 552: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 551: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 550: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 549: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 548: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 547: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 546: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 545: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 544: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 543: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 542: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 541: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 539: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 538: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 537: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 536: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 535: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 534: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 533: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 532: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 531: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 530: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 529: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 528: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 527: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 526: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 525: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 524: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 523: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 522: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 521: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 520: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 519: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 518: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 517: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 516: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 515: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 514: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 513: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 512: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 511: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 510: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 509: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 508: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 507: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 506: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 505: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 504: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 503: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 502: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 501: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 500: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 499: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 498: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 497: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 496: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 495: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 494: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 493: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 492: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 491: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 490: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 489: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 488: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 487: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 486: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 485: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 484: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 483: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 482: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 481: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 480: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 479: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 478: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 477: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 476: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 475: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 474: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 473: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 472: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 471: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 470: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 469: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 468: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 467: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 466: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 465: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 464: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 463: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 462: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 461: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 460: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 459: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 458: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 457: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 456: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 455: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 454: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 453: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 452: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 451: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 450: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 449: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 448: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 447: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 446: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 445: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 444: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 443: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 442: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 441: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 440: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 439: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 438: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 437: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 436: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 435: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 434: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 433: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 432: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 431: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 430: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 429: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 428: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 427: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 426: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 425: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 424: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 423: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 422: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 421: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 420: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 419: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 418: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 417: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 416: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 415: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 414: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 413: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 412: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 411: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 410: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 409: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 408: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 407: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 406: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 405: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 404: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 403: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 402: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 401: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 400: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 399: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 398: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 397: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 396: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 395: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 394: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 393: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 392: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 391: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 390: Truyền kỳ về cuộc loạn đả ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 389: Cái tên "Tử Bá" ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 388: Diện mạo mới của Ngọc Phụng Đội ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 387: Trao đổi tù binh ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 386: Sự tồn tại của Điêu ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 385: Chia rẽ nội bộ ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 384: Hạ màn đối quyết ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 383: Khiêu chiến ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 382: Hỏa long của nước Ngụy ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 381: Kẻ bảo thủ ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 380: Tư tình và sách lược ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 379: Một vị trí chiến lược mới ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 378: Đại nghĩa ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 377: Gươm và Thuẫn ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 376: Hành lang tăm tối ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 375: Vượt ngục ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 374: Trận công hãm thành Đồn Lưu ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 373: Đột phi mãnh tiến ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 372: Quân Thảo Phát Xuất Chinh ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 371: Dị biến ở Đồn Lưu ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 370: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 369: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 368: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 367: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 366: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 365: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 364: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 363: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 362: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 361: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 360: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 359: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 358: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 357: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 356: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 355: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 354: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 353: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 352: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 351: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 350: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 349: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 348: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 347: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 346: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 345: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 344: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 343: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 342: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 341: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 340: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 339: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 338: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 337: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 336: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 335: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 334: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 333: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 332: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 331: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 330: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 329: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 328: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 327: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 326: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 325: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 324: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 323: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 322: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 321: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 320: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 319: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 318: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 317: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 316: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 315: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 314: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 313: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 312: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 311: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 310: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 309: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 308: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 307: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 306: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 305: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 304: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 303: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 302: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 301: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 300: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 299: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 298: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 297: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 296: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 295: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 294: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 293: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 292: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 291: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 290: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 289: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 288: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 287: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 286: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 285: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 284: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 283: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 282: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 281: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 280: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 279: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 278: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 277: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 276: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 275: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 274: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 273: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 272: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 271: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 270: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 269: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 268: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 267: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 266: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 265: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 264: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 263: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 262: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 261: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 260: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 259: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 258: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 257: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 256: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 255: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 254: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 253: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 252: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 251: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 250.5: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 250: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 249: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 248: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 247: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 246: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 245: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 244: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 243: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 242: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 241: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 240: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 239: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 238: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 237: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 236: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 235: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 234: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 233: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 232: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 231: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 230: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 229: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 228: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 227: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 226: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 225: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 224: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 223: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 222: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 221: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 220: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 219: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 218: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 217: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 216: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 215: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 214: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 213: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 212: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 211: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 210: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 209: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 208: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 207: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 206: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 205: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 204: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 203: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 202: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 201: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 200: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 199: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 198: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 197: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 196: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 195: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 194: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 193: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 192: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 191: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 190: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 189: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 188: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 187: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 186: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 185: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 184: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 183: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 182: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 181: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 180: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 179: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 178: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 177: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 176: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 175: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 174: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 173: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 172: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 171: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 170: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 169: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 168: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 167: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 166: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 165: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 164: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 163: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 162: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 161: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 160: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 159: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 158: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 157: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 156: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 155: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 154: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 153: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 152: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 151: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 150: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 149: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 148: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 147: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 146: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 145: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 144: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 143: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 142: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 141: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 140: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 139: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 138: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 137: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 136: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 135: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 134: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 133: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 132: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 131: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 130: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 129: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 128: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 127: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 126: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 125: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 124: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 123: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 122: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 121: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 120: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 119: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 118: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 117: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 116: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 115: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 114: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 113: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 112: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 111: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 110: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 109: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 108: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 107: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 106: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 105: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 104: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 103: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 102: Tất cả phụ thuộc vào ta ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 101: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 100: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 99: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 98: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 97: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 96: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 95: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 94: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 93: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 92: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 91: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 90: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 89: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 88: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 87: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 86: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 85: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 84: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 83: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 82: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 81: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 80: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 79: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 78: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 77: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 76: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 75: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 74: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 73: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 72: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 71: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 70: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 69: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 68: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 67: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 66: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 65: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 64: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 63: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 62: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 61: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 60: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 59: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 58: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 57: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 56: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 55: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 54: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 53: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 52: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 51: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 50: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 49: Ngũ ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 48: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 47: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 46: Vương huynh vương đệ ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 45: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 44: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 43: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 42: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 41: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 40: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 39: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 38: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 37: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 36: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 35: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 34: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 33: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 32: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 31: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 30: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 29: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 28: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 27: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 26: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 25: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 24: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 23: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 22: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 21: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 20: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 19: thế giới không tưởng ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 18: giao phó ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 17: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 16: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 15: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 14: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 13: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 12: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 11: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 10: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 9: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 8: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 7: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 6: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 5: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 4: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 3: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 2: ~ (30/07/2019)Miễn phí

Kingdom Chap 1: ~ (30/07/2019)Miễn phí