Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
	Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Tên khác: N/a
Thể loại: Comic , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Khuynh Thế Đế Vương Cơ:

Khuynh Thế Đế Vương Cơ:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

 

Danh sách chương

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 035 ~ (29/05/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 034 ~ (17/05/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 033 ~ (06/05/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 032 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 031 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 030 ~ (14/04/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 029 ~ (05/04/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 028.2 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 028.1 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 027 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 026 ~ (23/02/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 025 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 024 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 023 ~ (14/02/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 022 ~ (25/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 021 ~ (25/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 020 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 019 ~ (14/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 018 ~ (10/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 017 ~ (06/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 016 ~ (04/01/2020)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 015 ~ (29/12/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 014 ~ (21/12/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 013 ~ (16/12/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 012 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 011 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 010 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 009 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 008 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 007.2 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 007.5 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 007 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 006.2 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 006.1 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 005.5 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 005 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 004.2 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 004 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 003 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 002 ~ (21/11/2019)Miễn phí

Khuynh Thế Đế Vương Cơ Chap 001 ~ (21/11/2019)Miễn phí