Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Khuynh thế đế vương cơ

Khuynh thế đế vương cơ

Tên khác: Khuynh thế đế vương cơ
Thể loại: Cổ Đại , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Khuynh thế đế vương cơ:

Nội dung Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Chapter 92.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 91.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 91.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 90.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 90.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 89.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 89.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 88.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 88.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 87.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 87.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 86.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 86.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 85.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 85.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 84.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 84.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 83.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 83.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 82.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 82.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 81.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 81.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 80.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 80.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 79.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 79.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 78.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 78.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 77.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 77.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 76.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 76.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 75.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 75.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 74.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 74.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 73.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 73.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 73.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 72.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 72.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 71.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 71.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 71.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 70.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 70.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 70.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 69.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 69.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 69.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 68.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 68.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 67.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 67.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 66.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 66.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 65.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 65.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 64.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 64.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 63.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 63.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 62.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 62.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 61.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 61.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 61.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 60.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 60.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 59.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 59.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 58.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 58.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 57.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 57.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 57.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 57.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 56.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 56.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 55.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 55.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 54.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 54.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 54.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 53.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 53.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 52.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 52.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 51.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 51.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 50.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 50.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 49.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 49.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 47.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 47.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 46.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 46.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 46.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 45.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 45.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 44.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 44.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 43.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 43.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 43.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 42.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 42.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 42.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 42.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 41.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 41.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 41.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 40.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 40.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 39.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 39.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 38.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 38.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 38.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 37.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 37.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 36.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 36.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 35.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 35.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 34.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 34.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 33.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 33.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 33.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 32.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 32.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 32.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 31.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 31.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 30.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 30.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 29.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 29.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 29.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 28.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 28.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 27.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 27.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 26.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 26.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 26.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 25.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 25.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 25.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 24.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 24.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 23.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 23.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 22.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 22.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 20.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 20.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 19.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 19.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 18.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 18.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 17.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 17.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 16.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 16.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 15.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 15.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 14.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 14.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 13.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 13.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 12.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 12.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 12.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 12.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 11.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 11.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 10.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 10.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 9.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 9.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 8.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 7.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 7.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 6.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 6.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 5.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 5.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 4.2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 4.1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/08/2021)Miễn phí