Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kẻ Khủng Bố

Kẻ Khủng Bố

Tên khác: Kẻ Khủng Bố
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manhwa , Psychological , Sci-Fi , Slice of Life , Supernatural , Webtoon
Tác giả: Han Dong
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kẻ Khủng Bố:

Nội dung Min Jungwoo sở hữu năng lực thấy trước được những hiểm hoạ, với năng lực của mình, Jungwoo quyết định cứu giúp thường dân trước khi những hiểm hoạ xảy ra, và con đường này đẩy Jungwoo trở thành một kẻ khủng bố bị mọi người khiếp sợ. Câu chuyện là nỗi lòng thầm kín khi phải vật lộn giữa hạnh phúc và khổ sở của người hùng khác thường này.

Danh sách chương

Chapter 41 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (03/12/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (03/12/2021)Miễn phí