Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kataribe no Risuto

Kataribe no Risuto

Tên khác: Kataribe no Risuto
Thể loại: Adventure , Manga
Tác giả: Fujiya Izuco
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kataribe no Risuto:

Nội dung Một đồng hồ có thể điều khiển thời gian, một hòn đá cẩm thạch có thể tìm kiếm và một viên phấn có thể giết người. Những vật huyền bí, nắm giữ sức mạnh phép thuật duy nhất, lẳng lặng len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu bạn tập trung lắng nghe, bạn có thể khám phá ra những bí mật huyền ảo ẩn giấu trên toàn thế giới. Bức màn của những câu chuyện cổ tích dần vén lên. ®

Danh sách chương

Chapter 32 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: Chalk ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: Chalk ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 11: Handkerchief ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 11: Handkerchief ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 10: Harmonica ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 8: The Collar (001) ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 8: The Collar (002) ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 7: The Umbrella (002) ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 6: The Umbrella (001) ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 5: The BIrdcage ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 5: The BIrdcage ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 5: The BIrdcage ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 4: The Marble ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 3: The Music Player ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 2: The Small Box ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 2: The Small Box ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/11/2021)Miễn phí