Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
JUJUTSU KAISEN

JUJUTSU KAISEN

Tên khác: Sorcery Fight; 呪術廻戦
Thể loại: Action , Fantasy , School Life , Shounen , Supernatural
Tác giả: AKUTAMI Gege
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

JUJUTSU KAISEN:

Yuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy. 
Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị "Ám", Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị "Ám", và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác ...

Danh sách chương

Chap 152 ~ (14/06/2021)Miễn phí

Chap 151 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 150 ~ (06/06/2021)Miễn phí

Chap 149 ~ (28/05/2021)Miễn phí

Chap 148 ~ (18/05/2021)Miễn phí

Chap 147 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 146 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 144 ~ (02/04/2021)Miễn phí

Chap 143 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Chap 142 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 141 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 140 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 139 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 138 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 137 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 136 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 135 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 134 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 133 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 132.5 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 132 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 131 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 130 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 129.5 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 129 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 128 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 127 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 126 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 125 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 124 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 123 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 122 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 121 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 120 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 119 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 118 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 117 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 116 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 115 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 114 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 113 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 112 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 111 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 110 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 109 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 108 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 107 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 106 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 105 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 104 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 103 ~ (25/03/2021)Miễn phí

Chap 102 ~ (25/01/2021)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 102 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 101 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 100 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 99 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 98 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 97 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 96 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 95 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 94 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 93 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 92 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 91 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 90 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 89 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 88 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 87 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 86 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 85 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 84 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 83 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 82 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 81 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 80 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 79 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 78 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 77 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 76 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 75 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 74 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 73 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 72 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 71 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 70 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 69 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 68 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 67 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 66 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 65 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 64 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 63 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 62 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 61 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 60 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 59 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 58 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 57 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 56 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 55 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 54 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 53 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 52 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 51 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 50 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 49 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 48 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 47 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 46 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 45 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 44 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 43 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 42 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 41 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 40 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 39 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 38 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 37 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 36 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 35 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 34 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 33 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 32 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 31 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 30 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 29 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 28 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 27 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 26 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 25 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 24 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 23 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 22 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 21 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 20 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 19 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 18 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 17 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 16 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 15 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 14 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 12 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 11 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 10 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 9 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 8 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 7 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 6 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 4 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 3 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chap 1 ~ (30/11/2020)Miễn phí