Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
HỒI SINH

HỒI SINH

Tên khác: HỒI SINH
Thể loại: Action , Horror , Manhua , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HỒI SINH:

Mỗi người đều có 1 số mệnh đã được an bài sẵn. Số đã tận nhưng vẫn còn lưu luyến chốn hồng trần, sẽ được dẫn dắt để tiếp tục hành trình.... nhưng nếu số chưa tận nhưng lại chết yểu thì sẽ ra sao...?

Danh sách chương

Chap 47 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 35 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 32 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 31 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 29 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 28 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 27 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 26 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 25 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 24 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 23 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 22 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 21 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 20 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 19 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 18 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 17 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 16 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 15 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 14 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 13 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 12 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 11 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 10 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 2 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Chap 64-raw ~ (25/01/2021)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 64-raw ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 53-raw ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 47 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 46 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 45 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 44 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 43 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 42 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 41 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 40 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 39 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 38 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 37 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 36 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 35 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 34 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 33 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 32 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 31 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 30 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 29 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 28 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 27 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 26 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 25 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 24 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 23 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 22 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 22-raw ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 21 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 20 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 19 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 18 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 17 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 16 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 15 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 14 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 13 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 12 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 11 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 10 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 9 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 8 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 7 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 6 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 5 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 4 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 3 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 2 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Hồi Sinh Chap 1 ~ (31/08/2020)Miễn phí