Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ

Tên khác: Fairy Tail City Hero
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Doujinshi , Fantasy
Tác giả: Andou Ushio
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ:

FAIRY TAIL CITY HERO, là bộ spin-off manga Fairy Tail. Nội dung truyện sẽ xoay quanh bộ ba Natsu, Lucy và Happy đi làm cảnh sát.

Danh sách chương

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 20 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 19.5 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 19 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 18 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 17 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 16 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 15 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 14 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 13 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 12 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 11 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 10 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 9 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 8 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 7 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 6 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 5 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 4 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 3 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 2 ~ (31/08/2020)Miễn phí

HỘI PHÁP SƯ ANH HÙNG THÀNH PHỐ Chap 1 ~ (31/08/2020)Miễn phí