Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Hoàng Phi Hồng phần IV

Hoàng Phi Hồng phần IV

Tên khác: Ám sát Phi Hồng; Kungfu Boy Chinmi; Thiết Quyền Tiểu Tử; Cậu bé vô song
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Tragedy
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Phi Hồng phần IV:

Đây là Chap 40 của series truyện Tekken Chinmi Legends (nghĩa là vẫn thuộc Hoàng phi hồng phần 3 : giải cứu công chúa ) nhưng mọi chuyện ở phần công chúa đó đã kết thúc tốt đẹp , Câu chuyện lại bắt đầu với một cuộc phiêu lưu mới đối với Chinmi ( còn gọi là :Phi Hồng , Đại Hùng , Trần mẫn ... ) nên mình mạo muội tách ra riêng thành một bài đăng mới và đặt là Hoàng Phi Hồng Phần 4 cho mạch lạc Nội dung thì khỏi nói , kịch tính , hấp dẫn , ý nghĩa và đầy những pha võ thuật được vẽ rất đẹp mắt ... Hầu như Ai đã từng đọc qua bất cứ phần nào của loạt truyện này đều tìm toàn bộ các phần khác để đọc !!

Danh sách chương

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 157 ~ (13/04/2021)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 156 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 155 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 154 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 153 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 152 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 151 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 150 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 149 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 148 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 147 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 146 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 145 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 144 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 143 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 142 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 141 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 140 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 139 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 138 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 137 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 136 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 135 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 134 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 133 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 132 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 131 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 130 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 129 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 128 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 127 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 126 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 125 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 124 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 123 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 122 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 121 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 120 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 119 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 118 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 117 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 116 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 115 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 114 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 113 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 112 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 111 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 110 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 109 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 108 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 107 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 106 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 105 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 104 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 103 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 102 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 101 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 100 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 99 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 98 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 97 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 96 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 95 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 94 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 93 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 92 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 91 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 90 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 89 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 88 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 87 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 86 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 85 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 84 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 83 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 82 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 81 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 80 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 79 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 78 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 77 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 76 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 75 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 74 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 73 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 72 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 71 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 70 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 69 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 68 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 67 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 66 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 65 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 64 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 63 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 62 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 61 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 60 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 59 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 58 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 57 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 56 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 55 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 54 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 53 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 52 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 51 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 50 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 49 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 48 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 47 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 46 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 45 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 44 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 43 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 42 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 41 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 40 ~ (26/08/2020)Miễn phí

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 39 ~ (26/08/2020)Miễn phí