Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Tên khác: Hoàng Phi Khế Phí Đích
Thể loại: Fantasy , Historical , Manhua , Romance , Shoujo , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


25 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ:

Con gái của gia đình Monique, Aristia đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu tương lai của đế chế Castina. Nhưng sự xuất hiện của một cô gái lạ đã làm mọi thứ sụp đổ: Hoàng đế đã thay đổi , va Aristia đã sống với thân phận hoàng phi và kết thúc bằng cái chết.Tuy nhiên một cơ hội thứ đã đến với cô ấy . Cô ấy đã được trùng sinh và trở về 7 năm trước." Đây là giấc mơ hay hiện thực ", " Số phận của tôi có lặp lại?"

Danh sách chương

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 59 ~ (01/01/2021)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 59 ~ (29/12/2020)Miễn phí

Chap 93 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 92 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 91 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 90 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 89 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 88 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 87 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 86 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 85 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 84 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 83 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 82 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 80 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 78 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 77 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 76 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 75 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 74 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 73 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 72 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 71 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 70 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 69 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 68 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 61 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Chap 60 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 59 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 58 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 57 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 56 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 55 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 54 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 53 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 52 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 51 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 50 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 49 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 48 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 47 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 46 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 45 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 44 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 43 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 42 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 41 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 40 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 39 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 38 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 37 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 36 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 35 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 34 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 33 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 32 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 31 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 30 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 29 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 28 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 27 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 26 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 25 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 24 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 23 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 22 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 21 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 20 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 19 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 18 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 17 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 16 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 15 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 14 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 13 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 12 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 11 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 10 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 9 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 8 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 7 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 6 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 5 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 4 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 3.5 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 3 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 2 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ Chap 1.5 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 1 ~ (09/08/2020)Miễn phí

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ chap 0 ~ (09/08/2020)Miễn phí