Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Himitsu - The Top Secret

Himitsu - The Top Secret

Tên khác: Himitsu - The Top Secret
Thể loại:
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Himitsu - The Top Secret:

Nội dung Himitsu nhận được giải thưởng xuất sắc cho 5th Japan Media Arts Festival Awards (không biết dịch sao cho hay nên mình để vậy luôn ^^") và lọt vào chung kết giải Osamu Tezuka Culture Award in 6th (2002). Đây là tác phẩm mới nhất của Reiko Shimizu. Câu chuyện kể về một đội chuyên phá án bằng phương thức mới - MRI - một cỗ máy cho phép đọc trí nhớ của người chết trong vòng 2 năm.Chương đầu của chuyện kể về vụ án đầu tiên được bí mật giải bằng MRI.Các chương sau kể về đội phá án bằng MRI đầu tiên được thành lập công khai. (Hai nhân vật chính xuất hiện ở đây, nên mọi người kiên nhẫn nhé :D)

Danh sách chương

Chapter 29.8 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 22.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 22.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 21.3 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 21.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 21.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 20.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 20.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.5 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.4 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.3 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.9 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.8 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.7 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.6 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.5 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.4 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.3 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 17.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 17.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 16.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 16.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.1 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.5 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (27/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (27/11/2021)Miễn phí