Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
HẬU CUNG CỦA TRẪM CHÁY RỒI!

HẬU CUNG CỦA TRẪM CHÁY RỒI!

Tên khác: N/a
Thể loại: 16+ , Action , Adventure , Comedy , Manhua , Manhwa
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HẬU CUNG CỦA TRẪM CHÁY RỒI!:

HẬU CUNG CỦA TRẪM CHÁY RỒI!:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 69 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 68 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 67 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 66 ~ (29/06/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 65 ~ (29/06/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 64 ~ (29/06/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 63 ~ (02/05/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 62 ~ (02/05/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 61 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 58 ~ (15/12/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 57 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 56 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 55 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 54 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 53 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 52 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 51 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 50 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 49 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 48 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 47 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 46 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 45 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 44 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 43 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 42 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 41 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 40 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 39 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 38 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 37 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 36 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 35 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 34 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 33 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 32 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 31 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 30 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 29 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 28 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 27 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 26 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 25 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 24 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 23 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 22 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 21 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 20 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 19 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 18 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 17 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 16 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 15.5 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 15 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 14 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 13 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 12 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 11 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 10 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 9 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 8 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 7 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 6 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 5 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 4 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 3 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 2 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 1 ~ (07/11/2020)Miễn phí

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! Chap 0 ~ (07/11/2020)Miễn phí