Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Hajimete no Aku

Hajimete no Aku

Tên khác: はじめてのあく ; 天才恶少年 ; Intro to Evil ; J博士的恶之道 ; My First Evil ; My First Mr. Aku ; My First Mr. Akun ; My First Mr. Akuno ; Akuno của tôi
Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , School Life , Sci-Fi , Shounen , Slice of Life
Tác giả: Fujiki Shun
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hajimete no Aku:

Akuno vốn được xem là nhà khoa học thiên tài trong tổ chức "hắc ám" nhưng lại chẳng hiểu gì về xã hội bên ngoài, còn Eiko là một cô nàng tinh quái vốn thuộc thành phần lãnh đạo trong tổ chức này. Do tổ chức bị phá vỡ nên hai chị em cậu đến ở nhờ nhà Kyoko. Sẵn có ham mê nghiên cứu khoa học nên Akuno quyết tâm "cải tạo" Kyoko thành đàn em của mình. Tuy nhiên, Kyoko chỉ đồng ý cho cậu ta "cải tạo" mình nếu như Akuno hòa nhập được với xã hội. Kể từ đây, hằng ngày Akuno theo Kyoko đến trường và gây cho Kyoko bao phen dở khóc dở cười, bản thân Akuno cũng gặp nhiều khốn đốn trong quá trình hòa nhập xã hội của mình. Liệu rằng cậu có thể sống một cuộc sống bình thường hay sẽ tiếp tục con đường tiến sỹ hắc ắm để rồi bị truy đuổi đây?

Danh sách chương

Chap 127 ~ (11/02/2021)Miễn phí

Chap 126 ~ (11/02/2021)Miễn phí

Chap 125 ~ (11/02/2021)Miễn phí

Chap 124 ~ (11/02/2021)Miễn phí

Chap 123 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 160 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 159 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 158 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 157 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 156 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 153 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 152 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 151 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 150 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 149 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 148 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 147 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 146 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 145 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 144 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 143 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 142 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 141 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 140 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 139 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 138 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 137 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 136 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 135 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 134 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 133 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 132 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 131 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 130 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 129 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 128 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 101 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 100 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 84 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 83 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 82 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 81 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 80 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 79 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 78 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 77 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 76 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 75 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 74 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 73 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 72 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 71 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 70 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 69 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 68 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 67 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 66 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 65 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 64 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 63 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 62 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 61 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 60 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 59 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 58 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 57 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 56 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 55 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 54 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 53 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 52 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 51 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 50 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 49 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 48 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 47 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 46 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 45 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 44 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 43 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 42 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 41 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 40 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 39 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 38 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 37 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 36 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 35 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 34 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 33 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 32 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 31 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 30 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 29 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 28 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 27 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 26 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 25 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 24 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 23 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 22 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 21 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 20 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 19 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 18 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 17 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 16 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 15 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 14 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 13 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 12 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 11 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 10 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 9 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 8 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 7 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 6 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 5 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 4 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 3 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 2 ~ (11/02/2021)Miễn phí

chap 1 ~ (11/02/2021)Miễn phí