Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Hải Yêu

Hải Yêu

Tên khác: Hải Yêu
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hải Yêu:

Nội dung Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, ở địa trung hải lưu truyền truyền thuyết về hắn, một thiếu niên da trắng từ nơi biển sâu xuất hiện dùng vũ điệu của thần chết thu gặt sinh mạng, đôi mắt đen tựa như màn trời đêm không sao…

Danh sách chương

Chapter 35.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 35.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 35.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 34.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 34.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 34.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 33.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 33.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 33.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 32.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 32.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 32.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 31.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 31.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 31.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 30.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 30.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 30.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 29.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 29.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 29.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 28.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 28.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 28.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 27.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 27.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 27.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 26.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 26.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 26.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (15/09/2021)Miễn phí