Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đường Dần tại Dị Giới

Đường Dần tại Dị Giới

Tên khác: Đường Dần tại Dị Giới
Thể loại: Adventure , Harem , Manhua , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đường Dần tại Dị Giới:

Nội dung Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Danh sách chương

Chapter 34: Thế nhược thủy hỏa ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 32: Phó Hội 2 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 31: Phó Hội 1 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 30: Tuyển chọn ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 29: Hồi Diêm Thành ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 28: Phá Địch ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 27: Đối quyết ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 26: Linh Ba ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 25: Thành phòng ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 24: Dưỡng thương ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 23: Chuyển nguy thành an ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 22: Đồng Môn ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 21: Giao bộ ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 20: Ảnh Sát B ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.5 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới ~ (23/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (23/11/2021)Miễn phí