Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Dục Hỏa Độc Nữ

Dục Hỏa Độc Nữ

Tên khác: Dục Hỏa Trùng Sinh: Độc Nữ Báo Thù ; Dục Hỏa Độc Phi
Thể loại: Drama , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dục Hỏa Độc Nữ:

Dục Hỏa Độc Nữ:

Nàng là nữ nhi bị tướng phủ vứt bỏ, tướng mạo xấu xí chịu không ít sỉ nhục, chỉ có hắn sủng ái có thừa, từ đó, toàn tâm toàn ý giao phó, nhưng không ngờ, hắn lại muốn khoét tim nàng làm dược dẫn, để cứu muội muội mỹ mạo vô song của nàng, mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, hắn chỉ để lại một câu: Nếu không phải vì cứu Tuyền nhi, ta còn chê nó bẩn đấy! Để nàng ngã xuống trong huyết lệ, chết không nhắm mắt…Trọng sinh lần nữa, nàng thề, nhất định phải trả lại gấp bội những sỉ nhục đã từng chịu!

 

Danh sách chương

Chap 126 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 125 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 124 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 123 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 122 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 121 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 120 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 119 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 118 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 117 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 116 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 115 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 114 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 113 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 112 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 111 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 110 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 109 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 108 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 107 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 106 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 105.2 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 105.1 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 104 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 103 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 102 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 101 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 100 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 99 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 98 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 97 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 96 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 95 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 94 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 93 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 92 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 91 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 90 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 89 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 88 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 87 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 86 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 85 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 84 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 83 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 82.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 82 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 80 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 79 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 78 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 77 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 76 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 75.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 75 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 74 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 73 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 72 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 71 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 70 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 69 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 68 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 67 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 66 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 65.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 65 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 64 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 63 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 62 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 61.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 61 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 60.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 60 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 59 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 58 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 57 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 56 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 55 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 54 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 53 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 52 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 51 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 50 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 49 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 48 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 47 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 46 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 45 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 44 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 43 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 42 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 41 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 40 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 39 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 38 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 37.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 37 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 36.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 36 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 35 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 34 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 33.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 33 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 32 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 31 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 30 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 29 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 28 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 27 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 26 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 25 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 24 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 23.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 23 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 22.9 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 22.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 22 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 21.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 21 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 20.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 20 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 19.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 19 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 18.9 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 18.8 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 18.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 18 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 17.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 17 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 16.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 16 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 15.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 15 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 14.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 14 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 13.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 13 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 12.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 12 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 11 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 10 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 9 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 8 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 7 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 6 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 4 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 3 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 2.5 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 2 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 1 ~ (04/10/2020)Miễn phí

chap 0 ~ (04/10/2020)Miễn phí