Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đội Quân Đất Nung

Đội Quân Đất Nung

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Comedy
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đội Quân Đất Nung:

Đội Quân Đất Nung:

Tần Thủy Hoàng sửa hoàng lăng, lệnh cho thợ kéo trong thiên hạ chế tác hàng vạn lính đất nung. Sau có võ thần Mông Viễn, thống lĩnh binh mã, trảm Hồ Hợi, giết Triệu Cao. Vào giây phút cuối cuộc đời, chú võ hồn vào lính đất nung, mãi mãi bảo vệ đại tần. Lính đất nung Mông Viễn kiếp trước chinh chiến, kiếp này sẽ thế nào...

Danh sách chương

Đội quân đất nung Chap 26 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 25 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 23 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 22 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 21 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 20 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 19 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 18 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 17 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 16 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 15 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 14 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 13 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 12 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 11 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 10 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 9 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 8 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 7 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 6 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 5 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 4 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 3 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 2 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 1 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Đội quân đất nung Chap 0 ~ (12/08/2020)Miễn phí