Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Tên khác: Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
Thể loại: 16+ , Action , Adventure
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc:

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 178 ~ (04/05/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 177 ~ (02/05/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 176 ~ (02/05/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 175 ~ (02/05/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 174 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 173 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 172 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 171 ~ (14/12/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 141 ~ (12/12/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 140 ~ (10/12/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 139 ~ (07/12/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 138 ~ (03/12/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 137 ~ (03/12/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 136 ~ (28/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 135 ~ (23/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 134 ~ (20/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 133 ~ (16/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 132 ~ (13/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 131 ~ (10/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 130 ~ (06/11/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 128 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 127 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 126 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 125 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 124 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 123 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 122 ~ (05/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 121 ~ (05/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 120 ~ (05/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 119 ~ (05/10/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 118 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 117 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 116 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 115 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 114 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 113 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 112 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 111 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 110 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 109 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 108 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 107 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 106 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 105 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 104 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 103 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 102 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 101 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 100 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 99 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 98 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 97 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 96 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 95 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 94 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 93 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 92 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 91 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 90 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 89 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 88 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 87 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 86 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 85 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 84 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 83 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 82 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 81 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 80 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 79 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 78 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 77 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 76 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 75 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 74 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 73 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 72 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 71 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 70 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 69 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 68 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 67 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 66 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 65 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 64 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 63 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 62 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 61 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 60 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 59 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 58 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 57 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 56 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 55 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 54 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 53 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 52 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 51 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 50 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 49 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 48 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 47 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 46 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 45 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 44 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 43 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 42 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 41 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 40 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 39 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 38 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 37 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 36 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 35 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 34 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 33 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 32 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 31 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 30 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 29 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 28 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 27 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 26 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 25 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 24 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 23 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 22 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 21 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 20 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 19 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 18 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 16 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 15 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 14 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 13 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 12 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 11 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 10 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 9 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 8 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 7 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 6 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 5.5 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 5 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 4 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 3 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 2 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 1 ~ (12/08/2020)Miễn phí