Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
 Dị Tộc Trùng Sinh

Dị Tộc Trùng Sinh

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Martial Arts
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dị Tộc Trùng Sinh:

Dị Tộc Trùng Sinh:

Năm 2023, linh khí thức tỉnh, mọi ngóc ngách trên thế giới đều bị bao bọc bởi linh khí nồng đậm, các sinh vật cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Loài người thức tỉnh bắt đầu có được năng lượng mạnh mẽ, những sinh vật khác bị ảnh hưởng bởi linh khí cũng tiến hóa thần tốc.
Chuỗi thức ăn một lần nữa xáo trộn, loài người đã không còn là kẻ thống trị trên địa cầu.
Trên trái đất xuất hiện những khu vực mà nhân loại không có cách nào tiến vào, một vài chủng tộc cường đại thần bí âm thầm trỗi dậy, một trong những thế lực đứng hàng truyền thuyết trong đó là...
Dị Hoàng tộc
Một vương tử của dị hoàng tộc bị giam lỏng trong cung điện của mình, bất ngờ tai nạn xảy ra,sau khi hắn chết đi đã được chuyển sinh sang cơ thể của một nhân loại, điều đáng nói là chủ nhân cơ thể này là một tên phế vật. Vị vương tử với tính cách ngáo ngơ này sẽ tạo lên những sóng gió gì trong thời đại linh khí... hãy cùng tìm câu trả lời.

Danh sách chương

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 204 ~ (25/07/2021)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 203 ~ (25/07/2021)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 202 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 117 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 116 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 115 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 114 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 113 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 112 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 111 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 110 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 109 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 108 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 107 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 106 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 105 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 104 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 103 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 102 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 101 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 100 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 99 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 98 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 97 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 96 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 95 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 94 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 93 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 92 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 91 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 90 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 89 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 88 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 87 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 86 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 85 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 84 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 83 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 82 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 81 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 80 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 79 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 78 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 77 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 76 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 75 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 74 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 73 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 72 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 71 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 70 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 69 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 68 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 67 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 66 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 65 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 64 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 63 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 62 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 61 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 60 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 59 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 58 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 57 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 56 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 55 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 54 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 53 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 52 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 51 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 50 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 49 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 48.2 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 48.1 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 48 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 47.2 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 47.1 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 47 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 46 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 45 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 41 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 40 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 39 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 38 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 37 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 36 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 35 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 34 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 33 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 32 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 31 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 30 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 29 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 28 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 27 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 26 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 25 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 24 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 23 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 22 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 21 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 20 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 19 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 18 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 17 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 16 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 15 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 14 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 13 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 12 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 11 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 10 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 9 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 8 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 7 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 6 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 5 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 4 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 3 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 2 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Dị Tộc Trùng Sinh Chap 1 ~ (20/09/2020)Miễn phí