Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Dĩ Hạ Phạm Thượng

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Manhwa , Đam Mỹ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


11 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dĩ Hạ Phạm Thượng:

Dĩ Hạ Phạm Thượng:

Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi!

 

Danh sách chương

Chap 76 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 75 ~ (28/05/2021)Miễn phí

Chap 74 ~ (18/05/2021)Miễn phí

Chap 73 ~ (18/05/2021)Miễn phí

Chap 72 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 71 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Chap 70.5 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Chap 70 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Chap 69 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 68 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 64.5 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 61 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 60 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 59 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 58 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 57 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 36 Vào tắm cùng kính hiếu sư phụ ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 31 Nghi hoặc ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 30 Bọn ta là THIÊN MỆNH ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 27 Đừng cự tuyệt ta ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 25 Phản đồ! ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 22 Giang Tông Chủ ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 19 Ngươi an ủi ta đi~ ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 16 Mắc cỡ còn không thừa nhận~ ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 14 Sư phụ thương ngươi nhất ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 13 Sở trường của sư phụ ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 9.5 MH CHANNEL ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 8 MH ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 4 Theo ta về ngay! ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 0.5 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap ~ (11/08/2020)Miễn phí