Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê

Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê

Tên khác: Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Shoujo , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê:

Nội dung "100 đồng, phí vất vả, đi cẩn thận không tiễn" Đường đường là đế thiếu, vậy mà lại bị con nhóc kia coi là giải dược! "Đã chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia, còn muốn chạy? Ai cho em dũng khí đó!"

Danh sách chương

Chapter 44 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 1: - Đêm Trước Cơn Ác Mộng ~ (21/11/2021)Miễn phí

Chapter 1: - Đêm Trước Cơn Ác Mộng ~ (21/11/2021)Miễn phí