Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đế Quân

Đế Quân

Tên khác: Đế Quân
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế Quân:

Thiên Đao xuất, trong vòm trời này ai dám tranh phong. 
Ngỡ rằng cả đời là thiên chi kiêu tử nhưng chỉ trong vòng một đêm trở thành tay trắng. 
Thần Dạ chán nản, mang theo Thiên Đao trở lại thời niên thiếu, mang theo sự bất khuất, từng bước một đi trên con đường trở thành đỉnh cao võ đạo. Từ này về sau quyết tâm khống chế vận mệnh trở thành Đế Quân. 
10 cảnh giới mỗi cảnh giới chia thành 10 trọng Sơ Huyền - Trung Huyền - Thượng Huyền - Thông Huyền - Lực Huyền - Địa Huyền - Hoàng Huyền - Tôn Huyền-Thánh Huyền - Thiên Huyền.

Danh sách chương

Chương 1432: Thiên Địa. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1431: Thiên Địa. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1430: Chưởng Thiên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1429: Hỗn Độn Ấn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1428: Đỉnh Quyết Đấu. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1427: Đỉnh Quyết Đấu. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1426: Hỗn Độn Chân Linh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1425: Hỗn Độn Chân Linh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1424: Thiên Ngoại Thiên – Tà Đế Điện. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1423: Quyết Chiến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1422: Chúng Sinh Niệm. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1421: Bí Mật Trọng Sinh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1420: Tầng Thứ Ba. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1419: Tiếp Tục Tiến Cổ Đế Điện. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1418: Muôn Dân, Quân Cờ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1417: Muôn Dân, Quân Cờ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1416: Chúng Thần Chi Thần. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1415: Chúng Thần Chi Thần. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1414: Tam Đế Chi Cảnh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1413: Hỗn Độn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1412: Thiên Địa. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1411: Cổ Kim. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1410: Tà Đế? ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1409 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1408: Thiên Đạo Cảm Ngộ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1407: Chém Giết. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1406: Tà Đế Chi Mưu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1405: Quyết Đấu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1404 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1403: Đại Chiến Tiến Đến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1402 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1401: Về Nhà. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1400: Lại Đến Bắc Vọng Sơn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1399: Chiến Thiếp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1398: Độ Thiên Kiếp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1397: Truyền Nhân Bạch Đế. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1396: Hỗn Độn Thể. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1395: Huyết Bồ Đề Lực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1394: Huyết Bồ Đề. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1393: Mẹ Con Liên Thủ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1392: Nơi Sinh Ra. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1391: Xuất Thế. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1390: Thế Gian Vạn Tượng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1389: Thế Gian Vạn Tượng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1388: Hàng Thế. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1387: Chờ Đợi. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1386: Dĩ Thân Hóa Kỳ Lân Châu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1385: Ngưng Tụ Kỳ Lân Châu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1384: Kỳ Lân Huyết. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1383: Biến Cố Trung Vực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1382: Huyết Mang Đầy Trời. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1381: Bế Quan. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1380: Chân Linh Chi Tâm. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1379: Tiêu Nhược Thư Sinh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1378: Nơi Vẫn Lạc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1377: Tru Tà. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1376: Đại Chiến Khủng Bố. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1375: Mượn Thân Chiến Tà. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1374: Thiên Diệp Lão Nhân. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1373: Phó Điện Chủ Tà Đế Điện. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1372: Tà Khí Lẫm Nhiên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1371: Huyết Chiến. (14) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1370: Huyết Chiến. (13) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1369: Huyết Chiến. (12) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1368: Huyết Chiến. (11) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1367: Huyết Chiến. (10) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1366: Huyết Chiến. (9) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1365: Huyết Chiến. (8) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1364: Huyết Chiến. (7) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1363: Huyết Chiến. (6) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1362: Huyết Chiến. (5) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1361: Huyết Chiến. (4) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1360: Huyết Chiến. (3) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1359: Huyết Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1358: Huyết Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1357: Sát. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1356: Sát. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1355: Đánh Một Trận. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1354: Hoàng Tước Và Đường Lang. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1353: Hoàng Tước Và Đường Lang. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1352: Nam Vực. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1351: Nam Vực. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1350: Một Người Không Lưu. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1349: Một Người Không Lưu. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1348: Lập Kế Hoạch. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1347: Lập Kế Hoạch. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1346: Thiếu Nữ Thiên Tài. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1345: Cha Con Gặp Nhau. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1344: Cha Con Gặp Nhau. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1343: Chuyện Do Người Làm, Nhân Định Thắng Thiên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1342: Chuyện Do Người Làm, Nhân Định Thắng Thiên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1341: Tin Tức. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1340: Tin Tức. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1339: Tìm Kiếm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1338: Tìm Kiếm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1337: Trên Tế Đàn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1336: Trên Tế Đàn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1335: Tế Đàn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1334: Chỗ Của Kỳ Lân. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1333: Chỗ Của Kỳ Lân. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1332: Tấm Lòng Của Tử Huyên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1331: Tấm Lòng Của Tử Huyên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1330: Thế Giới Của Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1329: Thế Giới Của Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1328: Biến Hóa. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1327: Biến Hóa. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1326: Rơi Vào Trong Tay. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1325: Rơi Vào Trong Tay. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1324: Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Mũi Tên Thứ Năm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1323: Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Mũi Tên Thứ Năm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1322: Toàn Lực Ứng Phó. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1321: Đi Thu Hoạch Quả. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1320: Đi Thu Hoạch Quả. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1319: Đáng Sợ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1318: Đáng Sợ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1317: Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1316: Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1315: Thu Phục. (3) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1314: Thu Phục. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1313: Thu Phục. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1312: Đồ Giao Chi Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1311: Đồ Giao Chi Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1310: Băng Linh Hổ Giao. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1309: Băng Linh Hổ Giao. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1308: Cảm Ngộ Của Trạc Ly . ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1307: Tuyết Sơn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1306: Tuyết Sơn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1305: Khổ Hàn Chi Địa. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1304: Khổ Hàn Chi Địa. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1303: Chìa Khóa. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1302: Âm Mưu Của Tà Đế Điện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1301: Âm Mưu Của Tà Đế Điện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1300: Thẩm Vấn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1299: Thẩm Vấn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1298: Bức Lui. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1297: Bức Lui. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1296: Bắt Lại ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1295: Liều Mạng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1294: Liều Mạng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1293: Đối Quyết. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1292: Đối Quyết. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1291: Giao Phong. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1290: Cường Cường Giằng Co. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1289: Cường Cường Giằng Co. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1288: Liên Thủ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1287: Liên Thủ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1286: Đáng Sợ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1285: Tà Cuồng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1284: Tà Cuồng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1283: Cuối Cùng Xuất Hiện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1282: Cuối Cùng Xuất Hiện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1281: Thực Lực Tuyệt Đối. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1280: Dùng Thiên Hạ Đại Nghĩa Làm Danh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1279: Dùng Thiên Hạ Đại Nghĩa Làm Danh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1278: Địch Nhân. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1277: Dùng Thân Hóa Luân Hồi. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1276: Dùng Thân Hóa Luân Hồi. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1275: Sâm La Quỷ Điện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1274: Sâm La Quỷ Điện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1273: Âm Dương Luân Hồi Lộ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1272: Luân Hồi Ấn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1271: Luân Hồi Ấn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1270: Cố Nhân Có Còn Như Trước. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1269: Kế Sách Liễu Tộc. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1268: Kế Sách Liễu Tộc. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1267: Luyện Ngục Chi Thành. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1266: Luyện Ngục Chi Thành. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1265: Quỷ Khí. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1264: Hỏi Ý. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1263: Hỏi Ý. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1262: Hành Trình Mới. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1261: Tinh Thần Quyết. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1260: Tinh Thần Quyết. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1259: Thành Thánh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1258: Thành Thánh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1257: Huyết Bồ Đề. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1256: Hồng Nhan. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1255: Hồng Nhan. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1254: Tà Đế Chi Huyết. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1253: Mộng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1252: Mộng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1251: Con Đường Phía Trước. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1250: Con Đường Phía Trước. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1249: Cuộc Chiến Đế Cấp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1248: Đế Chi Lễ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1247: Phong Quang. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1246: Gạt Bỏ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1245: Gạt Bỏ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1244: Điên Cuồng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1243: Chém Giết. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1242: Thực Lực Ngập Trời. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1241: Truyền Nhân Đại Đế. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1240: Truyền Nhân Đại Đế. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1239: Cuộc Chiến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1238: Đế Hoàng Chi Lễ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1237: Lên Núi. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1236: Lên Núi. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1235: Con Đường Tu Luyện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1234: Con Đường Tu Luyện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1233: Đại Phiền Toái. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1232: Tình. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1231: Tình. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1230: Đế Hoàng Cung Mở Ra. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1229: Đế Hoàng Cung Mở Ra. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1228: Hiện Ra. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1227: Muốn Giết Người! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1226: Muốn Giết Người! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1225: Huyền Xá Thần Công. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1224: Huyền Xá Thần Công. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1223: Tu La Chi Thân. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1222: Tu La Chi Thân. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1221: Chiến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1220: Diệp Thước. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1219: Diệp Thước. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1218: Khiêu Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1217: Khiêu Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1216: Nhiếp. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1215: Nhiếp. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1214: Nhiếp. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1213: Kết Quả. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1212: Kết Quả. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1211: Tự Gây Nghiệt, Không Thể Sống! ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1210: Nghênh Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1209: Nghênh Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1208: Khiêu Chiến Đỉnh Phong. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1207: Khiêu Chiến Đỉnh Phong. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1206: Tiến Vào Liễu Tộc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1205: Lại Vào Thiên Thành, Lại Gặp Người Quen! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1204: Lại Vào Thiên Thành, Lại Gặp Người Quen! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1203: Liễu Tộc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1202: Rời Khỏi. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1201: Rời Khỏi. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1200: Cảm Ngộ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1199: Một Bước Cuối Cùng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1198: Một Bước Cuối Cùng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1197: Nam Tử Trẻ Tuổi. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1196: Bỏ Qua. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1195: Bỏ Qua.(1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1194: Khô Kiệt. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1193: Luận Đạo ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1192: Kẻ Xông Vào(2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1191: Kẻ Xông Vào.(1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1190: Một Trận Chiến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1189: Đại Thành Chi Cảnh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1188: Cộng Đồng Đối Địch. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1187: Cộng Đồng Đối Địch. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1186: Tương Liên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1185: Phá Kén Mà Ra. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1184: Phá Kén Mà Ra. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1183: Khu Trừ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1182: Hóa Kén. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1181: Khốn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1180: Khốn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1179: Hoang Vu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1178: Sinh Tử Bất Luận. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1177: Khiêu Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1176: Khiêu Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1175: Đế Hoàng Cung. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1174: Ước Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1173: Ước Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1172: Một Chiêu. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1171: Một Chiêu. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1170: Lưỡng Đại Thiên Huyền. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1169: Cô Sơn Lão Tẩu. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1168: Cô Sơn Lão Tẩu. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1167: Tứ Đại Siêu Cấp Thế Lực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1166: Dạ Minh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1165: Dạ Minh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1164: Tìm. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1163: Tôn Huyền Chi Cảnh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1162: Tôn Huyền Chi Cảnh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1161: Quân Lâm Thiên Hạ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1160: Quân Lâm Thiên Hạ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1159: Màu Trắng Xinh Đẹp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1158: Lịch Luyện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1157: Lịch Luyện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1156: Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Tam Tiễn Tương Dung! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1155: Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Tam Tiễn Tương Dung! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1154: Triệu Hoán. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1153: Quyết Định Của Tử Huyên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1152: Quyết Định Của Tử Huyên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1151: Thời Điểm Sinh Tử. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1150: Thời Điểm Sinh Tử. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1149: Đáng Sợ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1148: Linh Hồn Giới. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1147: Linh Hồn Giới. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1146: Xâm Nhập. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1145: Xâm Nhập. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1144: Hung Hiểm. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1143: Hồn Phách Đại Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1142: Hồn Phách Đại Chiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1141: Hồn Ảnh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1140: Hồn Ảnh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1139: Chuẩn Bị. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1138: Táng Hồn Sơn Mạch, Thất Hồn Chi Địa. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1137: Táng Hồn Sơn Mạch, Thất Hồn Chi Địa. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1136: Đi Tới Táng Thiên Cốc. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1135: Đi Tới Táng Thiên Cốc. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1134: Yến Sơn Chi Uy. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1133: Thiên Nguyên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1132: Thiên Nguyên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1131: Tiêu Dao Quyết. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1130: Tiêu Dao Quyết. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1129: Tiêu Ngọc Tử. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1128: Luyện Hóa Lôi Long. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1127: Luyện Hóa Lôi Long. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1126: Hồn Phách Độ Kiếp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1125: Chật Vật Không Chịu Nổi. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1124: Chật Vật Không Chịu Nổi. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1123: Tính Toán. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1122: Tính Toán. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1121: Đại Chiến Thánh Huyền. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1120: Thánh Huyền Ấn Ký. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1119: Thánh Huyền Ấn Ký. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1118: Chặn Đường. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1117: Chờ Đợi. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1116: Chờ Đợi. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1115: Tiến Hóa. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1114: Tiến Hóa. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1113: Càn Quấy. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1112: Tiêu Nhược Thư Sinh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1111: Tiêu Nhược Thư Sinh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1110: Một Dạng Vật Phẩm Đấu Giá Cuối Cùng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1109: Kim Tằm Triền Ti Thủ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1108: Kim Tằm Triền Ti Thủ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1107: Yến Sơn Lão Nhân. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1106: Yến Sơn Lão Nhân. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1105: Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1104: Tiểu Nhạc Đệm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1103: Tiểu Nhạc Đệm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1102: Liễu Công Tử. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1101: Liễu Công Tử. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1100: Buổi Đấu Giá ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1099: Thiên Thành. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1098: Hiên Thành. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1097: Thái Hạo Môn Chủ. (3) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1096: Thái Hạo Môn Chủ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1095: Thái Hạo Môn Chủ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1094: Một Tên Cũng Không Để Lại. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1093: Một Tên Cũng Không Để Lại. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1092: Thái Hạo Môn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1091: Thái Hạo Môn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1090: Phục Sinh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1089: Tà Đế Điện Cường Đại. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1088: Tà Đế Điện Cường Đại. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1087: Ngao Thiên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1086: Ngao Thiên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1085: Cường Đại. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1084: Ngọc Long Cốt. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1083: Ngọc Long Cốt. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1082: Thanh Đế. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1081: Thanh Đế. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1080: Long Tổ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1079: Long Tổ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1078: Ngọc Long. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1077: Cảm Ứng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1076: Cảm Ứng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1075: Hóa Long Trì Mở Ra. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1074: Nhập Thế. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1073: Nhập Thế. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1072: Một Chiêu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1071: Chỉ Điểm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1070: Chỉ Điểm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1069: Ngao Hiên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1068: Ngao Hiên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1067: Nhân Định Thắng Thiên? ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1066: Khảo Nghiệm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1065: Khảo Nghiệm (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1064: Lục Đại Trưởng Lão. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1063: Long Tộc. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1062: Long Tộc. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1061: Tiến Về Long Tộc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1060: Táng Thiên Cốc. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1059: Táng Thiên Cốc. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1058: Chia Ly. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1057: Chia Ly. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1056: Tìm Được Hắn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1055: Thiên Đạo Chi Lực. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1054: Thiên Đạo Chi Lực. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1053: Lại Gặp Nhau. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1052: Quán Chú Huyền Khí. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1051: Phá Trận. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1050: Phá Trận. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1049: Cường Hãn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1048: Ngũ Trảo Kim Long. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1047: Cao Thủ Long Tộc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1046: Hóa U Côn Bằng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1045: Hóa U Côn Bằng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1044: Tiếp Tục Đi Về Phía Trước. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1043: Xông Trận. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1042: Liên Thủ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1041: Liên Thủ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1040: Bạch Ngọc Tán. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1039: Giữa Hồ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1038: Một Đường Tiến Thẳng Phía Trước. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1037: Một Đường Tiến Thẳng Phía Trước. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1036: Mở Ra. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1035: Trò Chuyện Với Nhau. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1034: Trò Chuyện Với Nhau. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1033: Chờ Đợi. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1032: Lực Lượng Tuyệt Đối. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1031: Lực Lượng Tuyệt Đối. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1030: Thái Hạo Môn, Bàng Tông. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1029: Ta Muốn Bảo Vệ Cho Ngươi! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1028: Ta Muốn Bảo Vệ Cho Ngươi! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1027: Nhất Kiếm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1026: Nhất Kiếm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1025: U Nhi. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1024: Tới Tay! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1023: Tới Tay! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1022: Cướp Đoạt! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1021: Cướp Đoạt! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1020: Huyền Tâm Bội. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1019: Thất Lạc Bình Nguyên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1018: Thất Lạc Bình Nguyên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1017: Tử Khí. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1016: Tử Khí. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1015: Kỳ Lân. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1014: Tin Tức. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1013: Tin Tức. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1012: Thính Vũ Thành, Thính Nhất Lâu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1011: Thiên Địa Dị Tượng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1010: Thiên Địa Dị Tượng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1009: Đế Hiểu Giang. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1008: Sinh Tử Huyền Đan. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1007: Sinh Tử Huyền Đan. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1006: Thính Nhất Lâu. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1005: Hoàng Gia. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1004: Hoàng Gia. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1003: Huyễn Hải Thành. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1002: Đi Trước Trung Vực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1001: Phương Pháp Hóa Giải. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 1000: Tịch Diệt Lực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 999: Tịch Diệt - Luân Hồi. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 998: Con Đường Cuối Cùng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 997: Huyết Tế ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 996: Huyết Chiến ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 995: Chiến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 994: Vì Nàng Mà Điên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 993: Tà Tâm Chủng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 992: Đánh Chết Tiêu Lang Anh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 991: Hỗn Loạn. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 990: Đại Chiến Tương Khởi. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 989: Gặp Lại Tử Huyên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 988: Cầu Tội. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 987: Chém Giết. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 986: Tập Sát. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 985: Tra Tấn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 984: Tra Tấn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 983: Tha Hương Ngộ Cố Tri ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 982: Bắt Đầu Giết Chóc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 981: Thiên Táng Sơn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 980: Thiên Táng Sơn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 979: Thảm Liệt. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 978: Đại Hoàng Tử. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 977: Đông Vực Chi Biến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 976: Điện Linh Cổ Đế Điện. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 975: Việc Trọng Sinh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 974: Trung Điện Cổ Đế Điện. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 973: Phân Điện Tà Đế Điện. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 972: Đánh Chết. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 971: Dùng Mạng Liều Mạng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 970: Dùng Mạng Liều Mạng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 969: Đại Chiến Thanh Mộc. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 968: Đại Khai Sát Giới. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 967: Sụp Đổ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 966: Kiếm Tông Bá Đạo. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 965: Kiếm Tông Bá Đạo. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 964: Vào Tay. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 963: Quỷ Đạo Lực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 962: Địa Tinh Chi Tâm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 961: Địa Tinh Chi Tâm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 960: Lực Lượng Bổn Nguyên Đại Địa. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 959: Gặp Lại Không Nhìn Ra. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 958: Huyền Trận. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 957: Đại Hội Bắc Vực. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 956: Đại Hội Bắc Vực. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 955: Hoàng Huyền Chi Cảnh. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 954: Hóa Long. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 953: Luyện Hóa. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 952: Thanh Văn Hổ Lân Thú. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 951: Xâm Nhập. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 950: Mục Tiêu Kế Tiếp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 949: Lôi Đan. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 948: Lực Lượng Vô Cùng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 947: Thành Công. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 946: Luyện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 945: Luyện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 944: Hành Tẩu Địa Ngục. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 943: Tuyệt Địa. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 942: Hạp Cốc Cấm Kỵ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 941: Hạp Cốc Cấm Kỵ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 940: Băng Thiên Tuyết Địa. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 939: Niệm Thần? ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 938: Hai Tin Tức. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 937: Hai Tin Tức. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 936: Bát Hoang Lục Hợp. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 935: Địch Nhân Chính Thức. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 934: Địch Nhân Chính Thức. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 933: Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 932: Hồn Biến Chi Lực. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 931: Giết Hắn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 930: Giết Hắn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 929 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 928: Thực Lực Đại Tiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 927: Thực Lực Đại Tiến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 925: Hóa Hình, Lại Độ Lôi Kiếp. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 924: Hóa Hình, Lại Độ Lôi Kiếp. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 923: Biến. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 922: Đồng Sanh Cộng Tử. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 921: Đồng Sanh Cộng Tử. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 920: Tức Giận Ngập Trời. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 919: Quỷ Thi Chi Biến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 918: Quỷ Thi Chi Biến. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 917: Ích Kỷ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 916: Vào Điện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 915: Vào Điện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 914: Phi Long Tại Thiên. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 913: Truyền Thừa Đại Điện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 912: Truyền Thừa Đại Điện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 911: Trấn Điện Thần Thú. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 910: Trấn Điện Thần Thú. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 909: Mình Sư Tử Đầu Rồng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 908: Tương Phùng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 907: Tương Phùng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 906: Phá Phong. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 905: Phá Phong. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 904: Thung Lũng. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 903: Nhất Tuyến Thiên. (21) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 902: Nhất Tuyến Thiên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 901: Huyền Dương Ngọc. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 900: Huyền Dương Ngọc. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 899: Kinh Sợ. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 898: Kinh Sợ. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 897: Nguyễn Tiêm Hủy! ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 896: Tà Dương Môn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 895: Tà Dương Môn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 894: Tình Cảm Của Trưởng Tôn Nhiên. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 893: Tình Cảm Của Trưởng Tôn Nhiên. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 892: Tin Tức Của Cố Nhân. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 891: Tin Tức Của Cố Nhân. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 890: Địa Huyền. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 889: Đột Phá Vào Địa Huyền. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 888: Đột Phá Vào Địa Huyền. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 887: Cơ Hội. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 886: Cơ Hội. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 885: Sự Hùng Mạnh Của Tà Đế Điện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 884: Sự Hùng Mạnh Của Tà Đế Điện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 883: Tâm Hỏa. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 882: Tâm Hỏa. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 881: Chui Vào Trong Tháp. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 880: Chui Vào Trong Tháp. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 879: Ta Trả Lại Hết. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 878: Ta Trả Lại Hết. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 877: Lợi Tức. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 876: Tà Vọng. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 875: Tà Vọng. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 874: Rốt Cuộc Xuất Hiện. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 873: Rốt Cuộc Xuất Hiện. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 872: Kiếm Ý Trời Sinh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 871: Kiếm Ý Trời Sinh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 870: Dung Nhập Linh Hồn. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 869: Dung Nhập Linh Hồn. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 868: Thiên Kiếm Kiếm Linh. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 867: Thiên Kiếm Kiếm Linh. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 866: Vô Thượng Kiếm Thể. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 865: Trao Đổi. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 864: Trao Đổi. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 863: Thiên Kiếm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 862: Thiên Kiếm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 861: Đột Phá. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 860: Lại Có Biến Cố. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 859: Lại Có Biến Cố. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 858: Tam Thanh Tiên Thần Đan. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 857: Tam Thanh Tiên Thần Đan. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 856: Người Nên Giết! ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 855: Ta Muốn, Là Cánh Tay Phải! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 854: Ta Muốn, Là Cánh Tay Phải! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 853: Thiên La Chi Uy! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 852: Thiên La Chi Uy! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 851: Huyết Chiến. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 850: Huyết Chiến. (1 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 849: Đảo Khách Thành Chủ. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 848: Dương Mưu. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 847: Dương Mưu. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 846: Thiên La. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 845: Thiên La. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 844: Cửu Tử Hoàn Hồn Thảo. ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 843: Hạnh Phúc. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 842: Hạnh Phúc. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 841: Bản Mạng Thần Kiếm. (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 840: Bản Mạng Thần Kiếm. (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 839: Ngươi Sống Ta Sống, Ngươi Chết, Ta Chết! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 838: Ngươi Sống Ta Sống, Ngươi Chết, Ta Chết! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 837: Hư ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 836: Mọi Người Đều Say! (2) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 835: Mọi Người Đều Say! (1) ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chương 834: Đại Hôn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 833: Đại Hôn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 832: Thỉnh Cầu. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 831: Cái Gì Gọi Là Hữu Tình? (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 830: Cái Gì Gọi Là Hữu Tình? (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 829: Người Hoàng Gia! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 828: Người Hoàng Gia! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 827: Nhất Tiễn, Nhất Kiếm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 826: Đánh Tan. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 825: Đánh Tan. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 824: Chứng Minh Cho Chính Mình Nhìn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 823: Chứng Minh Cho Chính Mình Nhìn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 822: Cùng Lên Đi! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 821: Cùng Lên Đi! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 820: Con Đường Tương Lai. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 819: Tiến Hóa. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 818: Tiến Hóa. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 817: Thôn Phệ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 816: Thôn Phệ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 815: Lấy Ra. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 814: Lấy Ra. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 813: Đánh Chết. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 812: Chiến Từ Lăng Lão Quái. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 811: Chiến Từ Lăng Lão Quái. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 810: Trong Hoàng Gia. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 809: Trong Hoàng Gia. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 808: Kiếm Công Tử. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 807: Tế Ngộ Tới Rồi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 806: Tế Ngộ Tới Rồi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 805: Yêu Động Thiên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 804: Yêu Động Thiên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 803: Từ Lăng Lão Quái. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 802: Kích Bại, Giết! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 801: Kích Bại, Giết! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 800: Hóa Yêu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 799: Hóa Yêu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 797: Tỷ Thí. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 796: Tỷ Thí. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 795: Vân Đông Lưu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 794: Vân Đông Lưu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 793: Đảo Loạn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 792: Hoàng Vũ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 791: Hoàng Vũ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 790: Tứ Đại Công Tử. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 789: Tứ Đại Công Tử. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 788: Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 787: Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 786: Thần Kỳ Chi Vật. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 785: Linh Tâm Tủy. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 784: Bắc Vực Hỗn Loạn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 783: Bắc Vực. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 782: Đi Trước Bắc Vực. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 781: Ông Cháu Trò Chuyện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 780: Bí Mật Thiên Nhất Môn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 779: Sống Vì Chính Mình. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 778: Chuyện Cũ Bắc Vọng. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 777: Đế. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 776: Tà Đế Điện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 775: Thiên Nhàn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 774: Trấn Áp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 773: Hỗn Thiên Trận. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 772: Hỗn Thiên Trận. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 771: Ma Đạo Thao Thiên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 770: Ma Đạo Thao Thiên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 769: Thần Bí Nhân Tái Hiện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 768: Tà Thần Tiên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 767: Tà Thần Tiên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 766: Tái Khởi Biến Cố. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 765: Giết. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 764: San Bằng. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 763: Dạ Đàm. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 762: Dạ Đàm. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 761: Tạ Tội Thiên Hạ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 760: Tâm An. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 759: Huynh Đệ Thân Nhân. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 758 ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 757: Cảnh Còn Người Mất. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 756: Quay Về. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 755: Thiên Ma Tam Bảo. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 754: Chờ Đợi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 753: Chờ Đợi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 752: Thương Mang Địa. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 751: Tuyết Nhu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 750: Tuyết Nhu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 749: Ma Tông Cựu Chỉ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 748: Dã Tâm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 747: Hỗn Độn Chí Bảo. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 746: Hỗn Độn Chí Bảo. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 745: Giải Quyết. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 744: Linh Nhi Tàn Nhẫn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 743: Luyện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 742: Đại Chiến Cao Thủ Hoàng Huyền. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 741: Phong Sơn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 740: Phong Sơn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 739: Đường Về. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 738: Biến Hóa. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 737: Trước Khi Rời Đi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 736: Trước Khi Rời Đi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 735: Kết Minh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 734: Trôi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 733: Rút Lui. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 732: Rút Lui. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 731: Cuộc Đời Này Ngươi Đã Không Khả Năng Tiếp Tục Quên. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 730: Cử Chỉ Ngoài Ý Muốn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 729: Cử Chỉ Ngoài Ý Muốn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 728: Quần Chúng Xúc Động. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 727: Huyền Y. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 726: Một Chiêu Cuối Cùng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 725: Một Chiêu Cuối Cùng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 724: Tất Cả Thủ Đoạn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 723: Song Kiều Quyết Đấu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 722: Song Kiều Quyết Đấu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 721: Độc Ác. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 720: Hung Ác. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 719: Hung Ác. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 718: Sinh Tử Huyết Chiến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 717: Sinh Tử Huyết Chiến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 716: Hắc Long Kình Thiên. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 715: Chiến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 714: Chiến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 713: Yêu Nữ Chi Tâm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 712: Buông Tay Làm. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 711: Buông Tay Làm. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 710: Ngươi Gian Ta Liền Ác. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 709: Khách Không Mời Mà Đến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 708: Khách Không Mời Mà Đến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 707: Mạnh Khỏe. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 706: Mạnh Khỏe. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 705: Hiện Thân. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 704: Cao Thủ Tụ Tập. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 703: Cao Thủ Tụ Tập. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 702: Sơn Cốc Kỳ Quái. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 701: Từng Người Hành Động. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 700: Từng Người Hành Động. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 699: Lăng Tiêu Thành Huyết Tinh.. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 698: Lăng Tiêu Thành Huyết Tinh.. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 697: Lăng Tiêu Thành. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 696: Hung Uy Ngập Trời. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 695: Hung Uy Ngập Trời. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 694: Tu Luyện Điên Cuồng! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 693: Lăng Tiêu Điện, Tiêu Gia. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 692: Lăng Tiêu Điện, Tiêu Gia. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 691: Thiên Địa Thương Sinh. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 690: Thiên Địa Thương Sinh. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 689: Sứ Mạng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 688: Sứ Mạng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 687: Hổ Sa Tộc, Lão Tổ Tông! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 686: Thí Luyện Thạch. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 685: Thí Luyện Thạch. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 684: Khảo Nghiệm, Tư Cách, Cái Giá! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 683: Khảo Nghiệm, Tư Cách, Cái Giá! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 682: Thôn Phệ Chi Lực. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 681: Thật Và Giả! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 680: Thật Và Giả! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 679: Băng Viêm Hoàn Hồn Thảo. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 678: Băng Viêm Hoàn Hồn Thảo. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 677: Cổ Đế Điện. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 676: Cổ Đế Điện. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 675: Thiên Đao. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 674: Thôn Phệ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 673: Thôn Phệ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 672: Biên Giới Tồn Vong. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 671: Biên Giới Tồn Vong. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 670: Nói Cho Hắn Biết, Không Nên Tới! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 669: Hải Vực Phong Thành Chi Biến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 668: Hải Vực Phong Thành Chi Biến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 667: Ý Chí Thôn Phệ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 666: Ý Chí Thôn Phệ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 665: Đại Âm Tà Ma Vương! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 664: Tà Ma Khôn Cùng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 663: Tà Ma Khôn Cùng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 662: Tà Ma Ngục. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 661: Tà Ma Ngục. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 660: Gần Nhau. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 659: Chúng Thần Chi Thần. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 658: Chúng Thần Chi Thần. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 657: Đi Ra. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 656: Cửu Anh Vương. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 655: Cửu Anh Vương. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 654: Hoàng Tuyền Lộ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 653: Phía Trước Chi Lộ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 652: Phía Trước Chi Lộ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 651: Ta Là Thiên. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 650: Mệnh Ta Do Ta. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 649: Mệnh Ta Do Ta. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 648: Thập Điện Diêm La Hiện, Thẩm Phán. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 647: Hoàng Tuyền Địa Ngục, Thập Điện Diêm La. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 646: Hoàng Tuyền Địa Ngục, Thập Điện Diêm La. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 645: Điện Hoàng Tuyền. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 644: Điện Hoàng Tuyền. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 643: Phá Trận. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 642: Phá Trận. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 641: Lòng Không Sợ Hãi Trời Sập Không Đổi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 640: Lòng Không Sợ Hãi Trời Sập Không Đổi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 639: Trận. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 638: Trận. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 637: Tiếp Tục Tiến Về Phía Trước. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 636: Hỗn Nguyên Châu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 635: Hỗn Nguyên Châu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 634: Nhân Thân, Long Hồn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 633: Nhân Thân, Long Hồn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 632: Tử Kim Song Dực Sư. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 631: Tử Kim Song Dực Sư. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 630: Quyết Tâm Muốn Thắng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 629: Quyết Tâm Muốn Thắng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 628: Khiêu Chiến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 627: Khiêu Chiến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 626: Thần Tích. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 625: Thần Tích. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 624: Thần Thông Linh Nhi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 623: Thần Thông Linh Nhi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 622: Thần. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 621: Tiến Vào. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 620: Tiến Vào. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 619: Đến Nơi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 618: Đến Nơi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 617: Hoàn Toàn Dung Hợp. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 616: Hoàn Toàn Dung Hợp. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 615: Hổ Thiên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 614: Hổ Thiên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 613: Bức Lui. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 612: Bức Lui. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 611: Phiền Toái. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 610: Phong Tường. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 609: Phong Tường. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 608: Chờ Đợi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 607: Chờ Đợi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 606: Cút Đi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 605: Cút Đi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 604: Trận Đánh Gian Khổ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 603: Trận Đánh Gian Khổ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 602: Yêu Nữ Chi Lực. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 601: Yêu Nữ Chi Lực. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 600: Lòng Người Thật Đáng Buồn! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 599: Phá. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 598: Phá. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 597: Xuất Một Chiêu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 596: Xuất Một Chiêu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 595: Cuộc Chiến Trên Biển. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 594: Cuộc Chiến Trên Biển. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 593: Tấm Lòng Giai Nhân. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 592: Tấm Lòng Giai Nhân. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 591: Chiến Thư. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 590: Chiến Thư. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 589: Lời Thề. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 588: Lời Thề. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 587: Tiêu Vô Yểm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 586: Một Màn Kinh Người. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 585: Một Màn Kinh Người. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 584: Bằng Hữu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 583: Bằng Hữu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 582: Cướp Lấy. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 581: Cướp Lấy. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 580: Tự Động Lựa Chọn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 579: Oan Gia Ngõ Hẹp. (3) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 578: Oan Gia Ngõ Hẹp. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 577: Oan Gia Ngõ Hẹp. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 576: Hỗn Loạn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 575: Xuất Thế. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 574: Xuất Thế. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 573: Ngươi Tình Ta Nguyện. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 572: Ngươi Tình Ta Nguyện. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 571: Định Hải Thần Thú. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 570: Định Hải Thần Thú. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 569: Sau Nửa Tháng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 568: Sau Nửa Tháng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 567: Cha Con Hận Thù . ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 566: Mối Hận Ngút Trời. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 565: Mối Hận Ngút Trời. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 564: Quả Nhiên Là Ngươi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 563: Quả Nhiên Là Ngươi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 562: Lôi Kéo. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 561: Lôi Kéo. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 560: Yêu Nữ Chung Kỳ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 559: Đấu Trí Đấu Lực Đấu Điên Cuồng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 558: Đấu Trí Đấu Lực Đấu Điên Cuồng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 557: Hiển Uy. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 556: Hiển Uy. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 555: Uy Hiếp. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 554: Uy Hiếp. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 553: Yêu Tộc. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 552: Hắn Là Ai. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 551: Hắn Là Ai. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 550: Thất Thải Huyễn Linh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 549: Thương Hải Tang Điền Nhân Tâm Biến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 548: Thương Hải Tang Điền Nhân Tâm Biến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 547: Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 546: Đông Vực Song Kiều. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 545: Đông Vực Song Kiều. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 544: Đọ Sức Trước Cửa Thành. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 543: Hải Vực Phong Thành. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 542: Hải Vực Phong Thành. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 541: Ta Thật Sự Là Bị Ném Đến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 540: Ta Thật Sự Là Bị Ném Đến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 539: Làm Phá Hư. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 538: Lực Phá Hoại. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 537: Lực Phá Hoại. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 536: Cực Quang. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 535: Chung Gia. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 534: Chung Gia. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 533: Phong Sơn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 532: Phong Sơn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 531: Đi Về Phía Đông! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 530: Đi Về Phía Đông! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 529: Vô Tận Chi Hải. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 528: Cao Thủ Thần Bí. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 527: Cao Thủ Thần Bí. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 526: Người Nào Điên Cuồng Hơn So Với Người Nào. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 525: Người Nào Điên Cuồng Hơn So Với Người Nào. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 524: Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Đệ Nhị Tiễn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 523: Tiên Phát Chế Nhân. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 522: Tiên Phát Chế Nhân. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 521: Đuổi Giết. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 520: Đuổi Giết. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 519: Lôi Nguyên Lực. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 518: Lôi Nguyên Lực. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 517: Lá Bài Tẩy. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 516: Ác Chiến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 515: Ác Chiến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 514: Đánh Một Trận Mà Thôi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 513: Khiếu Lôi Tông Chủ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 512: Khiếu Lôi Tông Chủ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 511: Dưới Bóng Trăng Thành Đôi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 510: Mỹ Nhân Ân! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 509: Cơn Giận Của Tiết Vô Nghịch. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 508: Cơn Giận Của Tiết Vô Nghịch. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 507: Giết. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 506: Hận Ý. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 505: Tử Huyên Chi Uy. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 504: Hình Thái Thứ Hai. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 503: Hình Thái Thứ Hai. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 502: Lôi Đình Rèn Thể. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 501: Lôi Trì. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 500: Câu Chuyện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 499: Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 498: Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 497: Truyền Thừa Công Pháp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 496: Tâm Linh Nhi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 495: Chất Vấn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 494: Chất Vấn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 493: Lòng Người. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 492: Người Nào Âm Hiểm Hơn Người Nào. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 491: Tháp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 490: Dò Xét. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 489: Tứ Đại Thần Binh. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 488: Tứ Đại Thần Binh. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 487: Một Đường Về Phía Trước. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 486: Ngoài Ý Muốn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 485: Ngoài Ý Muốn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 484: Tiếp Tục. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 483: Người Nào Tàn Nhẫn Hơn Người Nào. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 482: Người Nào Tàn Nhẫn Hơn Người Nào. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 481: Phong Ấn Trong Binh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 480: Sinh Tử Chi Địa. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 479: Đại Trưởng Lão. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 478: Bách Binh Các. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 477: Bách Binh Các. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 476: Bình Tĩnh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 475: Ngũ Trưởng Lão Chết. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 474: Ngũ Trưởng Lão Chết. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 473: Cô Phong Đại Chiến. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 472: Đêm Tại Cô Phong. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 471: Vọng Vân Phong. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 470: Vọng Vân Phong. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 469: Khách Không Mời Mà Đến, Giao Dịch Ngây Thơ! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 468: Sinh Hoạt Bình Thản. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 467: Cách Ứng Đối! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 466: Khiêu Khích. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 465: Khiêu Khích. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 464: Tiết Vô Nghịch. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 463: Lôi Kình Diệt Thế Thương. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 462: Thánh Nữ Tử Huyên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 461: Thánh Nữ Tử Huyên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 460: Khiếu Lôi Sơn Mạch. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 459: Ngày Đêm Đi Gấp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 458: Hấp Dẫn Dưới Ánh Trăng. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 457: Tử Huyên Chi Tình. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 456: Thiên Ma Tông. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 455: Thiên Ma Tông. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 454: Cánh Cửa Cung Điện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 453: Cùng Nhau Chết Đi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 452: Long Tranh Hổ Đấu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 451: Long Tranh Hổ Đấu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 450: Hài Cốt. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 449: Long Huyết Đầm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 448: Tử Huyên Kiên Trì. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 447: Đợi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 446: Đợi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 445: Kết Thúc. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 444: Không Khỏi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 443: Nguy Cơ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 442: Nguy Cơ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 441: Biến Hóa Của Linh Nhi! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 440: Sát. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 439: Tử Tiêu Vô Cực. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 438: Tử Tiêu Vô Cực. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 437: Lôi Hỏa Phích Lịch. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 436: Cường Thế Xuất Thủ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 435: Cường Thế Xuất Thủ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 434: Phá Thể Mà Ra. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 433: Đại Chiến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 432: Đại Chiến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 431: Hắc Mang. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 430: Cương Thi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 429: Cương Thi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 428: Tranh Đoạt Long Huyết Đàm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 427: Quán Thể. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 426: Phi Sinh Tức Tử! (Không Sống Là Chết) (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 425: Phi Sinh Tức Tử! (Không Sống Là Chết) (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 424: Yêu Linh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 423: Lên Núi. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 422: Hắc Long Sơn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 421: Hắc Long Sơn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 420: Mười Ngày Sau. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 419: Bế Quan. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 418: Chấn Nhiếp. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 417: Chấn Nhiếp. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 416: Uy Hiếp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 415: Ba Đại Thế Lực. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 414: Gia Chủ Mạc Gia. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 413: Gia Chủ Mạc Gia. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 412: Long Huyết Đàm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 411: Mạc Vô Hành. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 410: Thiếu Niên Hư Hỏng. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 409: Biến Hóa. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 408: Lão Khất Cái. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 407: Gặp Lại. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 406: Tiến Về Đông Vực. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 405: Tiến Về Đông Vực. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 404: Thế Ngoại Đào Nguyên, Thân Nhân Đoàn Tụ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 403: Tiếu Lôi Tông. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 402: Tu Luyện. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 401: Tu Luyện. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 400: Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 399: Dàn Xếp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 398: La Gia Đứng Đầu. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 397: La Gia Đứng Đầu. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 396: Lệnh Truy Nã. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 395: Con Đường Tương Lai. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 394: Con Đường Tương Lai. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 393: Tà Phong. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 392: Mỗi Người Đều Có Tâm Tư Của Riêng Mình. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 391: Giao Dịch. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 390: Giao Dịch. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 389: Vân Sơn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 388: Lão Gia Tử Cường Đại. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 387: Lão Gia Tử Cường Đại. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 386: Tiểu Nha Trở Về. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 385: Chiến. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 384: Huyết Chiến. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 383: Huyết Chiến. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 382: Kiếm Tông. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 381: Huynh Đệ Gần Nhau, Không Sợ Thiên Hạ! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 380: Huynh Đệ Gần Nhau, Không Sợ Thiên Hạ! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 379: Huynh Đệ Hội Họp. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 378: Tàn Nhẫn Và Điên Cuồng. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 377: Tàn Nhẫn Và Điên Cuồng. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 376: Đường Đi Khác Nhau. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 375: Lực Lượng Tuyệt Đối. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 374: Bí Mật Hoàng Triều! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 373: Bí Mật Hoàng Triều! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 372: Tương Kiến. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 371: Thiên Lao. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 370: Độc Xông Hoàng Cung. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 369: Quay Lại Đế Đô. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 368: Quay Lại Đế Đô. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 367: Kiếp Nạn Bắt Đầu! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 366: Cửu Trọng Quan. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 365: Cùng Thiên Tranh Phong. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 364: Luân Hồi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 363: Luân Hồi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 362: Tin Tức Kinh Thiên. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 361: Lực Lượng Độc Đan. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 360: Cứng Rắn Chống Đỡ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 359: Uy Hiếp! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 358: Uy Hiếp! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 357: Không Chê Không Rời! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 356: Quỳ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 355: Tạm Thời Phong Ấn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 354: Tạm Thời Phong Ấn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 353: Ngươi Chết Ta Vong! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 352: Bắt Đầu! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 351: Thủ Hộ. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 350: Thủ Hộ. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 349: Đêm Trăng Tròn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 348: Lý Thiên Hòe Bá Đạo. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 347: Chuẩn Bị Sớm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 346: Phủ Chủ Đại Thiên Phủ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 345: Thiên Nhai Cô Độc Tâm. (3) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 344: Thiên Nhai Cô Độc Tâm. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 343: Thiên Nhai Cô Độc Tâm. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 342: Độc Đan. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 341: Sinh Tử Cửu Trọng Thiên. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 340: Liều. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 339: Tình Mẹ Như Núi! (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 338: Tình Mẹ Như Núi! (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 337: Tiên Thiên Chi Bệnh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 336: Tử Linh Nhi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 335: Tử Linh Nhi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 334: Tất Cả Chương ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 333: Trong Vân Sơn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 332: Thỉnh Cầu. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 331: Huyền Đế. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 330: Huyền Đế. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 329: Trong Điện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 328: Huyền Đế Huyền Minh Thủ. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 327: Thanh Sắc Vương Tọa. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 326: Thanh Sắc Vương Tọa. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 325: Cô Phong, Đại Điện. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 324: Truyền Thừa Chi Địa. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 323: Viễn Cổ Sơn Mạch. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 322: Lựa Chọn Của Long Nguyên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 321: Lựa Chọn Của Long Nguyên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 320: Đế Chi Truyền Nhân. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 319: Dạ Đàm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 318: Sở Vô Ly. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 317: Sở Vô Ly. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 316: Thắng Bại. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 315: Hung Mãnh Vô Cùng. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 314: Kịch Liệt. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 313: Kịch Liệt. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 312: Chiến Phong Ma! ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 311: Sinh Tử Đài. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 310: Trùng Kích Trung Huyền. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 309: Trùng Kích Trung Huyền. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 308: Quỳ Cầu. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 307: Phong Tử. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 306: Phong Ma. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 305: Phong Ma. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 304: Thiên Thánh Chi Thể. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 303: Nguyện Vọng. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 302: Chí Tà. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 301: Chí Tà. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 300: Ra Tay. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 299: Yêu Thú Cường Đại. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 298: Liễu Nghiên. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 297: Liễu Nghiên. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 296: Tử Vong Sâm Lâm. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 295: Hồn Biến Đệ Nhất Hình Thái. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 294: Quỷ Thi Tiến Hóa. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 293: Lôi Đình Phong Bạo. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 292: Lôi Đình Phong Bạo. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 291: Cáo Biệt. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 290: Ta Chính Là Ta. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 289: Băng Tâm Tố Nữ Công. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 288: Băng Tâm Tố Nữ Công. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 287: Trả Giá. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 286: Trọng Thương, Hôn Mê. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 285: Tàn Dương Hóa Thiên Quyết. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 284: Đại Chiến Thảm Thiết. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 283: Đại Chiến Thảm Thiết. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 282: Hai Thế Lực Lớn. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 281: Dùng Tất Cả Thủ Đoạn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 280: Dùng Tất Cả Thủ Đoạn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 279: Quyết Tử Chiến. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 278: Thiên Nhất Môn. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 277: Thiên Nhất Môn. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 276: Chặn Giết. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 275: Tươi Cười Rời Đi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 274: Tươi Cười Rời Đi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 273: Long Uy Tướng Quân. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 272: Kim Long Lệnh. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 271: Đại Danh Quân. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 270: Đại Danh Quân. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 269: Biến Cố. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 268: Ta Không Phải Ta, Ngươi Cũng Không Phải Ngươi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 267: Ta Không Phải Ta, Ngươi Cũng Không Phải Ngươi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 266: Nói Là Vô Tình, Tình Càng Sâu. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 265: Ta Nhớ Tới Ngươi. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 264: Ta Nhớ Tới Ngươi. (1) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 263: Kẻ Bày Mưu. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 262: Thăm Dò. ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 261: Bị Bắt. (2) ~ (26/12/2017)Miễn phí

Chương 260: Bị Bắt. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 259: Vô Pháp Vô Thiên. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 258: Nguy Cơ Cực Lớn. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 257: Nguy Cơ Cực Lớn. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 256: Phủ Đại Danh. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 255: Rời Đi. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 254: Rời Đi. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 253: Kinh Động Sợ Hãi. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 252: Tầng Mây Linh Khí. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 251: Tầng Mây Linh Khí. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 250: Cánh Cửa Cung Điện. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 249: Lại Tiến Vào Cổ Đế Điện. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 248: Kết Thúc. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 247: Kết Thúc. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 246: Nhuộm Máu Trấn Thanh Dương. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 245: Oai Phong Của Quỷ Thi. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 244: Oai Phong Của Quỷ Thi. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 243: Lửa Giận Ngập Trời. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 242: Một Lần Tạo Hóa. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 241: Một Lần Tạo Hóa. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 240: Phá Giao Long. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 239: Nghịch Thiên ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 238: Điều Kiện. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 237: Điều Kiện. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 236: Liều Mạng. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 235: Ý Định Giết Người. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 234: Ý Định Giết Người. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 233: Quỷ Chân Nhân. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 232: Tiến Vào Quỷ Mộ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 231: Tiến Vào Quỷ Mộ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 230: Mở Quỷ Mộ Ra ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 229: Sinh Tử Bách Chiến, Bách Chiến Thành Quyết. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 228: Sinh Tử Bách Chiến, Bách Chiến Thành Quyết. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 227: Lâm Vào Cảnh Sinh Tử, Phần Đầu Của Bách Chiến. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 226: Một Hồi Đại Chiến. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 225: Một Hồi Đại Chiến. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 224: Thánh Linh Châu. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 223: Sợ Chết. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 222: Sợ Chết. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 221: Đêm Đẫm Máu. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 220: Đại Bao Vây Tiễu Trừ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 219: Đại Bao Vây Tiễu Trừ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 218: Tiếp Tục Làm Chuyện Xấu. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 217: Già Mà Thành Tinh. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 216: Già Mà Thành Tinh. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 215: Thử Dò Xét? ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 214: Tiến Hóa. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 213: Tiến Hóa. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 212: Quỷ Thi. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 211: Huyền Quang Kính. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 210: Huyền Quang Kính. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 209: Liên Thủ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 208: Quỷ Khí. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 207: Uy Thế Thiên Địa. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 206: Uy Thế Thiên Địa. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 205: Đêm Tối. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 204: La Linh. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 203: La Linh. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 202: Không Chịu Từ Bỏ, Không Thích Không Giận. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 201: Thủ Đoạn Của Võ Gia. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 200: Thủ Đoạn Của Võ Gia. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 199: Võ Thiên Kỳ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 198: Trợ Lực Cường Đại. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 197: Thu Phục. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 196: Thu Phục. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 195: Lực Của Cổ Đế Điện. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 194: Quỷ Mộ Thần Kỳ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 193: Quỷ Mộ Thần Kỳ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 192: Quỷ Mộ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 191: Nữ Nhân Mạnh Mẽ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 190: Nữ Nhân Mạnh Mẽ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 189: Đại Chiến. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 188: Rất Hỗn Loạn. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 187: Rất Hỗn Loạn. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 186: Khôi Lỗi. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 185: Hoạt Tử Nhân. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 184: Hoạt Tử Nhân. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 183: Phần Mộ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 182: Phong Tam Nương. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 181: Trấn Thanh Dương. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 180: Trấn Thanh Dương. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 179: Cố Nhân. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 178: Phương Pháp Tu Luyện Thân Thể. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 177: Phương Pháp Tu Luyện Thân Thể. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 176: Chu Vi Tiến Nhanh. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 175: Long Nguyên. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 174: Long Nguyên. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 173: Bách Chiến Quyết. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 172: Truyền Thừa. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 171: Cuộc Chiến Linh Hồn. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 170: Cuộc Chiến Linh Hồn. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 169: Linh Thể. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 168: Tam Túc Hỏa Long. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 167: Tam Túc Hỏa Long. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 166: Thế Giới Lòng Đất. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 165: Lực Lượng Của Chùm Tia Sáng. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 164: Lực Lượng Của Chùm Tia Sáng. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 163: Tính Toán ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 162: Là Người Thu Gia. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 161: Là Người Thu Gia. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 160: Tu Hành ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 159: Phương Thức Tu Luyện Thứ Ba ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 158: Hồn Biến. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 157: Hồn Biến. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 156: Thu Hoạch. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 155: Trời Không Thể Nghịch, Mệnh Số Không Thể Sửa. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 154: Trời Không Thể Nghịch, Mệnh Số Không Thể Sửa. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 153: Thiên Đao Xuất Hiện. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 152: Phá Không. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 151: Phá Không. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 150: Luyện Ngục ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 149: Hình Ảnh ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 148: Bên Ngoài Bắc Vọng Sơn. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 147: Bên Ngoài Bắc Vọng Sơn. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 146: Nền Tảng Của Võ Đạo ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 145: Trường Tôn Nhiên. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 144: Trường Tôn Nhiên. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 143: Giấc Mộng Lúc Còn Bé ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 142: Hai Cha Con. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 141: Hai Cha Con. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 140: Thần Sư. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 139: Nguyện Cùng Đi Chung Một Đường. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 138: Càn Rỡ Trong Cung. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 137: Càn Rỡ Trong Cung. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 136: Quân Là Quân, Thần Phi Thần. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 135: Quân Là Quân, Thần Phi Thần(*) (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 134: Quyết Định. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 133: Quyết Định. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 132: Sao Biết Không Phải Là Hạnh Phúc! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 131: Lựa Chọn. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 130: Nhị Nữ Gặp Nhau! (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 129: Nhị Nữ Gặp Nhau! (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 128: Thế Cục Đế Đô. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 127: Thiên Đao. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 126: Thiên Đao. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 125: Đao Linh. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 124: Đao Linh. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 123: Long Khiếu Cửu Thiên ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 122: Cải Thiên Hoán Nhật! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 121: Bưu Hãn ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 120: Liên Thủ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 119: Thiên Lâm Địa Huyễn Hương! (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 118: Thiên Lâm Địa Huyễn Hương! (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 117: Cường Đại ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 116: U Minh Thiết Vệ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 115: U Minh Thiết Vệ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 114: Vân Thái Hư. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 113: Tâm Tư Của Huyền Lăng . ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 112: Thanh Phi Nương Nương. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 111: Thanh Phi Nương Nương. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 110: Người Lạ Mặt Trong Hoàng Cung! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 109: Dưỡng Thương! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 108: Tình Ý Của Huyền Lăng. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 107: Tình Ý Của Huyền Lăng. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 106: Lòng Của Nữ Nhân! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 105: Thích Khách! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 104: Chuyện Xưa Của Thường Vị Nhiên. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 103: Chuyện Xưa Của Thường Vị Nhiên. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 102: Ngắm Hoa, Hoa Khai Tịnh Đế! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 101: Kẻ Điên Huyền Vũ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 100: Khách Nhân. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 99: Khách Nhân. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 98: Vô Tung Vô Ảnh ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 97: Kiếp Trước Hoặc Kiếp Này ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 96: Thường Vị Nhiên ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 95: Đại Tịch Diệt Tâm Thuật. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 94: Đại Tịch Diệt Tâm Thuật. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 93: Huyết Dạ. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 92: Đế Đô Khiếp Sợ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 91: Đế Đô Khiếp Sợ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 90: Chém. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 89: Kiếm Cương Chém Yêu Quyết! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 88: Uy Thế Của Giao Long Thể. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 87: Uy Thế Của Giao Long Thể. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 86: Chiến ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 85: Phạm Giá. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 84: Săn Bắn Đông Giao. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 83: Săn Bắn Đông Giao. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 82: Đế Đô Yên Tĩnh ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 81: Một Giấc Mộng ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 80: Đánh Tan, Tu Vi Tiến Lên Nhanh! ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 79: Hàn Khí Nhập Thể. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 78: Hàn Khí Nhập Thể. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 77: Biến Hóa ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 76: Điện Cổ Đế Xuất Hiện. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 75: Thái Âm Chi Lực. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 74: Thái Âm Chi Lực. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 73: Hậu Thiên Bát Trọng. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 72: Lực Lượng Của Tiểu Đao. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 71: Lực Lượng Của Tiểu Đao. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 70: Tàn Dương Môn ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 69: Kinh Động Sợ Hãi. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 68: Một Cỗ Xe Ngựa. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 67: Một Cỗ Xe Ngựa. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 66: Đánh Một Trận Tới Cùng ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 65: Huyết Chiến. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 64: Huyết Chiến. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 63: Đại Chiến ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 62: Sát Ý ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 61: Lão Gia Tử Nhìn Xa Trông Rộng. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 60: Lão Gia Tử Nhìn Xa Trông Rộng. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 59: Gặp Lại Cổ Đế Điện. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 58: Gặp Lại Cổ Đế Điện. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 57: Khắp Nơi Trù Tính ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 56: Thủ Đoạn Của Thần Lão Gia Tử. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 55: Thủ Đoạn Của Thần Lão Gia Tử. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 54: Khí Phách Của Thần Lão Gia Tử ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 53: Phong Ba Triều Đình. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 52: Phong Ba Triều Đình. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 51: Đế Đô Nổi Sóng. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 50: Nguyên Vũ Sơn. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 49: Nguyên Vũ Sơn. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 48: Diệp Thước. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 47: Diệp Thước. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 46: Ngõ Hẻm Phong Hoa. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 45: Ngõ Hẻm Phong Hoa. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 44: Giữa Các Huynh Đệ ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 43: Tiểu Nha ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 42: Nhị Hoàng Tử. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 41: Nhị Hoàng Tử. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 40: Cao Chót Vót Sơ Hiện Ra. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 39: Cao Chót Vót Sơ Hiện Ra. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 38: Tâm Tư Của Công Chúa ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 37: Huyền Lăng Công Chúa. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 36: Nguy Cơ Của Thần Gia. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 35: Nguy Cơ Của Thần Gia. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 34: Sinh Từ Cùng Một Gốc, Hà Tất Tự Tương Tàn ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 33: Tự Tin. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 32: Tự Tin. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 31: Tâm Niệm. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 30: Tâm Niệm. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 29: Ban Hôn. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 28: Hoàng Cung, Kim Loan Điện ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 27: Thay Đổi Vận Mệnh, Bắt Đầu! (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 26: Thay Đổi Vận Mệnh, Bắt Đầu! (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 25: Hắn Là Ai Vậy? ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 24: Người Ngồi Trong Kiệu. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 23: Người Ngồi Trong Kiệu. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 22: Vô Ý Gặp Nhau. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 21: Khiêu Chiến. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 20: Khiêu Chiến. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 19: Đế Đô Tuấn Ngạn Bảng. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 18: Huyền Khí Môn. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 17: Huyền Khí Môn. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 16: Tình Huynh Đệ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 15: Tình Huynh Đệ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 14: Hoàn Khố Đối Đầu Hoàn Khố. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 13: Đế Đô Đệ Nhị Hoàn Khố. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 12: Đế Đô Đệ Nhị Hoàn Khố. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 11: Cổ Đế Điện. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 10: Cổ Đế Điện. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 9: Đêm Trên Bắc Vọng Sơn ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 8: Giao Long Thể. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 7: Giao Long Thể. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 6: Đao. ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 5: Huyền Khí. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 4: Huyền Khí. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 3: Trấn Quốc Vương, Thần Trung ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 2: Thiếu Niên Thần Dạ. (2) ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chương 1: Thiếu Niên Thần Dạ. (1) ~ (25/12/2017)Miễn phí