Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tên khác: Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Tác giả: Dazui
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công:

Nội dung Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu….

Danh sách chương

Chapter 248 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 247 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 246 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 245 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 244 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 243 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 242 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 241 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 240 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 239 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 238 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 237 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 236 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 235 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 234 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 233 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 232 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 231 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 230 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 228: 229 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 226: 227 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 225 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 224 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 222: 223 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 219: 221 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 213: 214 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 211: 212 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 209: 210 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 207 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 206 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 205 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 204 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 203 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 202 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 201 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 200 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 199 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 198 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 197 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 195: 196 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 194 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 193 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 191: 192 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 190 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 189 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 188 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 187 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 186 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 185 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 184 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 183 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 182 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 181 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 180 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 179 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 178 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 177 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 176 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 175 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 174 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 173 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 172 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 171 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 170 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 169 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 168 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 167 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 166 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 165 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 164 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 163 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 162 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 161 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 160 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 159 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 158 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 157 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 156 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 155 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 154 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 153 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 152 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 151 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 150 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 149 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 148 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 147 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 146 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 145 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 144 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 143 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 142 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 141 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 140 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 139 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 138 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 137 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 136 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 135 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 134 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 133 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 132 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 131 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 130 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 129 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 128 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 127 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 126 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 125 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 124 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 123 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 122 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 121 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 120 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 119 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 118 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 117 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 116 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 115 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 114 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 113 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 112 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 111 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 110 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 109 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 108: » Ta sẽ không ấn ký lên ai cả ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 107 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 106 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 105 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 104 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 103 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 102 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 101 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 100: » Ngửi thấy rồi…… Cái mùi đó…… ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 99 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 98 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 97 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 96 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 95: » Không được làm hại Tiểu Phù! ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 94 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 93 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 92: » Tẩy chay Thư Tiểu Phù!! ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 91 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 90 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 89 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 88 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 87 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 86 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 85 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 84 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 83 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 82 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 81 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 80 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 77 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 76 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 75 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 74 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 73 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 72 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 71 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 70 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 69 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 68 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 67 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 66 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 65 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 64 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 61 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 60 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 53: Reup bản đẹp ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (10/09/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (10/09/2021)Miễn phí