Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator

Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator

Tên khác: Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator
Thể loại: Fantasy , Manga , Seinen
Tác giả: Matsuura
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator:

Nội dung Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I"m a Reincarnator summary: Well, I was reincarnated! And my father is a former hero? And my mother is a queen of the spirits!? With my knowledge of my past life and my powers in this world... I"ll protect my family"s happiness!