Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Tên khác: N/a
Thể loại: Fantasy , Manga , Manhwa
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0:

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0:

Tận thế buông xuống, vô số ma thú cùng chủng tộc của thế giới khác tràn vào, Địa Cầu bị trò chơi hóa, nhân loại biến thành con mồi tầng dưới chót nhất. Tất cả đều bắt đầu từ một bộ bài Tarot. Sau khi vùng vẫy trong tận thế ba năm Lỗ Triết trùng sinh về ba năm trước vào cái ngày trước khi tận thế xảy ra. Đồng thời phát hiện hắn có năng lực save lại. Nhưng trải qua theo thời gian, hắn chậm rãi phát hiện bộ bài Tarot này không chỉ có năng lực save lại không thôi......

 

Danh sách chương

Chap 53 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 0 ~ (01/12/2020)Miễn phí