Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
COLLIDE

COLLIDE

Tên khác: COLLIDE
Thể loại: Fantasy , Manhwa , Mature
Tác giả: Wann
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

COLLIDE:

Joy chưa bao giờ là một cô nàng nổi bật. Thế nhưng đến 1 ngày, lần gặp gỡ định mệnh ấy đã mang MooWon đến với cô - một người siêu nhiên như anh đã bị cuốn hút và khuấy động bởi gen đặc biệt mà cô không bao giờ nghĩ đến là mình có trong người. Mặc dù nhiệm vụ của anh là bảo vệ Joy khỏi cuộc chiến bất ngờ mà cô đã bị kéo vào, MooWon bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi cô... đó là phải chỉ là do gen của cô hay một thứ gì đó sâu sắc hơn đang lớn lên trong anh?

Danh sách chương

Chap ~ (22/04/2020)Miễn phí

Collide Chap 87 ~ (09/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 86 ~ (09/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 85 ~ (06/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 84 ~ (06/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 83 ~ (03/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 82 ~ (03/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 81 ~ (03/09/2019)Miễn phí

Collide Chap 80 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 79 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 78 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 77 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 76 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 75 ~ (29/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 74 ~ (22/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 73 ~ (22/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 71 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 70 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 69 ~ (01/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 68 ~ (01/08/2019)Miễn phí

Collide Chap 67 ~ (29/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 66 ~ (29/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 65 ~ (29/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 64 ~ (27/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 63 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 62 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 61 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 60 ~ (03/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 59 ~ (03/07/2019)Miễn phí

Collide Chap 58 ~ (25/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 57 ~ (25/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 56 ~ (25/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 55 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 54 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 53 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 52 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 50 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 49 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 48 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 47 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 46 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 45 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 44 ~ (14/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 43 ~ (14/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 42 ~ (14/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 41 ~ (14/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 40 ~ (13/06/2019)Miễn phí

Collide Chap 39 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 38 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 37 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 36 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 35 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 34 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 33 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 32 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 31 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 30 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 29 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 28 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 27 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 26 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 25 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 24 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 23 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 22 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 21 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 20 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 19 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 18 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 17 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 16 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 15 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 14 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 13 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 12 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 11 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 10 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 9 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 8 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 7 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 6 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 5 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 4 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 3 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 2 ~ (27/05/2019)Miễn phí

Collide Chap 1 ~ (27/05/2019)Miễn phí