Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Tên khác: Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Romance , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm:

Nội dung Một nha đầu thối - con gái của thừa tướng tiền triều, một vị thái tử bị phế truất vừa điên vừa ngốc, hai người với hai mục đích khác nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau, ở trong tình thế yêu ma tung hoành mà cùng nhau trưởng thành!

Danh sách chương

Chapter 47 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 37: - Đại ngốc bình thường rồi sao ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 36: - Nữ nhân, cô rất tốt ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 35: - Cha ta chết rồi ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 34: - Tiểu Thảo khóc ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 31: - Đĩa thần lục hợp ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 30: - Tuổi còn nhỏ mà học mấy thứ không đâu ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 29: - Bổn tiên nữ sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 28: - Đến lúc hành động rồi ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 27: Ta sẽ xem nó là nhi tử ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 26: - Một nam hài đáng yêu ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 25: - Thật ra ta là nam nhân ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 24: - Bên trong toàn là thịt! ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 23: - Hai cục thịt mềm mềm này là gì vậy ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 22: - Cuối cùng cũng tìm được đại bảo bối ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 21: - Tìm đại bảo bối ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 20: – Ta sẽ xử hắn ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 19: - Ngài cao lên nhiều đấy! ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 18: - Không ai được động vào nương tử của ta ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 17: - Bắt nạt ngươi, bắt nạt người ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 16: - Tên ngốc này mưu tính chiếm ngôi vị ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 15: - Sau khi ăn nằm lì thì sống đến 180 tuổi ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 14: - Ướt chèm nhẹp ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 13: - Xem xem đại bảo bối có ở đó hay không ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: - Lên giường xem đại bảo bối ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (20/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (20/11/2021)Miễn phí