Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Chuyển Sinh Thành Kiếm

Chuyển Sinh Thành Kiếm

Tên khác: Chuyển Sinh Thành Kiếm
Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Fantasy , Manga , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chuyển Sinh Thành Kiếm:

Nội dung Khi nhận ra thì ... tôi đang ở 1 thế giới khác. Tôi đã trở thành 1 thanh kiếm, wtf? Chuyện éo gì thế này? Chỗ tôi tỉnh dậy sao lại toàn quái vật thế này ... Tôi liền bay đi kiếm ngay 1 cộng sự cho mình (Chỉ gái thui nhá). 1 viên ma pháp thạch? Tôi có dc những kĩ năng mà mình hấp thụ? Vui vkl hahaha , mau đưa ta viên ma pháp thạch! À đùa đấy, nhưng ta vẫn sẽ lấy nó ... Đây là cách mà tôi đã chuyển sinh thành 1 thanh kiếm ở thế giới khác đó, câu chuyện của 1 tên Otaku

Danh sách chương

Chapter 47 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 42.2 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 42.1 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 34.2 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 22.2 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 22.1 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 3.5 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (08/09/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (08/09/2021)Miễn phí