Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Chạy đi âm sai

Chạy đi âm sai

Tên khác: 译水&茉莉
Thể loại: Adventure , Comedy , Manhua , Đam Mỹ
Tác giả: Dịch Thủy & Mạt Lỵ
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chạy đi âm sai:

Ân Sài theo thường lệ đi làm, nhưng lại “chết” vì một tai nạn bất ngờ. Nếu muốn trở lại thân thể mình, hắn phải tiếp nhận khảo nghiệm của Diêm Vương, trở thành một tên âm sai đạt tiêu chuẩn! Liên tục hoàn thành một loạt nhiệm vụ, sau đó cậu mới dần dần phát hiện thì ra cái chết của cậu cũng không phải vì một tai nạn bất ngờ….

Danh sách chương

Chap 130 ~ (25/01/2021)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 130 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 129 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 128 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 127 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 126 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 125 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 124 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 123 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 122 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 121 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 120 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 119 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 118 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 117 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 116 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 115 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 114 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 113 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 112 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 111 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 110 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 109 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 108 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 107 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 106 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 105 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 104 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 103 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 102 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 101 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 100 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 99 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 98 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 97 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 96 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 95 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 94 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 93 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 92 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 91 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 90 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 89 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 88 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 87 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 86 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 85 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 84 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 83 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 82 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 81 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 80 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 79 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 78 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 77 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 76 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 75 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 74 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 73 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 72 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 71 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 70 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 69 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 68 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 67 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 66 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 65 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 64 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 63 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 62 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 61 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 60 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 59 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 58 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 57 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 56 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 55 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 54 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 53 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 52 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 51 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 50 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 49 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 48 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 47 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 46 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 45 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 44 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 43 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 42 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 41 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 40 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 39 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 38 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 37 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 36 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 35 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 34 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 33 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 32 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 31 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 30 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 29 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 28 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 27 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 26 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 25 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 24 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 23 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 22 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 21 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 20 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 19 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 18 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 17 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 16 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 15 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 14 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 13 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 12 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 11 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 10 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 9 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 8 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 7 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 6 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 5 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 4 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 3 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 2 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chạy Đi Âm Sai Chap 1 ~ (24/05/2020)Miễn phí