Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Cận Kề Tiếp Xúc

Cận Kề Tiếp Xúc

Tên khác: Cận Kề Tiếp Xúc
Thể loại: Manhua , Romance , School Life , Shounen Ai
Tác giả: N/a
Trạng thái: Kết thúc


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cận Kề Tiếp Xúc:

Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...

Danh sách chương

[TT8] Chap 126: [End] ~ (21/12/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 125: ~ (15/12/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 124: ~ (09/12/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 123: ~ (28/11/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 122: ~ (23/11/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 121: ~ (17/11/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 120: ~ (11/11/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 119: ~ (31/10/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 118: ~ (27/10/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 117: ~ (12/10/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 116: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (05/10/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 115: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (28/09/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 114: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (28/09/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 113: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (28/09/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 112: Xem tại truyentranh8 để ủng hộ nhóm dịch sớm cập nhật chap mới. ~ (06/09/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 111: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (03/09/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 110: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (31/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 109: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (27/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 108: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (22/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 107: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (22/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 106.5: Extra ~ (22/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 106: Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (16/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 105: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 104: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 103: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 102: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 101: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 100: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 99: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 98: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 97: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 96: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 95: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 94: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 93: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 92: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 91: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 90: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 89: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 88: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 87: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 86: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 85: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 84: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 83: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 82: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 81: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 80: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 79: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 78.5: Extra ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 78: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 77: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 76: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 75: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 74: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 73: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 72: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 71: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 70: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 69.5: Extra ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 69: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 68: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 67: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 66.5: Extra ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 66: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 65: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 64: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 63: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 62: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 61: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 60: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 59: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 58: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 57: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 56: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 55: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 54: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 53: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 52: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 51: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 50: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 49: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 48: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 47: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 46: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 45: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 44: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 43: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 42: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 41: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 40: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 39: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 38: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 37: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 36: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 35: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 34: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 33: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 32: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 31: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 30: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 29: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 28: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 27: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 26: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 25: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 24: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 23: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 22: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 21: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 20: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 19: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 18: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 17: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 16: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 15: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 14: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 13: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 12: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 11: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 10: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 9: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 8: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 7: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 6: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 5: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 4: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 3: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 2: ~ (07/08/2019)Miễn phí

[TT8] Chap 1: ~ (07/08/2019)Miễn phí