Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương

Tên khác: Cẩm Tú Vị Ương
Thể loại: Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Tác giả: Tần Giản
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cẩm Tú Vị Ương:

Nội dung Dựa theo tiểu thuyết Thứ Nữ Hữu Độc. Thứ nữ thừa tướng phủ, chịu khổ tám năm, cuối cùng cũng được lên làm hoàng hậu, phụng lâm thiên hạ. Nào ngờ thế sự khó lường, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị hoàng hậu của nàng, bức con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không làm chuyện tốt giúp người nữa, tuyệt đối không vào cung, thề không làm hoàng hậu! Nơi thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về.

Danh sách chương

Chapter 85 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 84 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 83 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 82 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 81 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 80 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 77 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 76 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 75 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 74 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 73 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 72 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 71 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 70 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 69 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 68 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 67 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 66 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 65 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 64 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 61 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 60 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 14: Bới lông tìm vết ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 13: Giá họa tưởng thị ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: Áo choàng đáng nghi ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 11: Sóng ngầm ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 10: Lão phu nhân ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 9: Thư phòng chi tranh ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 8: Đại phu nhân ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 7: Bình Thành có tin ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 6: Thác Bạt Ngọc ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (17/11/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (17/11/2021)Miễn phí