Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
CẤM TÌNH ĐIỀM MẬT: ĐẾ THIẾU HÀO MÔN TRÊU TẬN CỬA

CẤM TÌNH ĐIỀM MẬT: ĐẾ THIẾU HÀO MÔN TRÊU TẬN CỬA

Tên khác: N/a
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo ,
Tác giả: NTruyen.info
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

CẤM TÌNH ĐIỀM MẬT: ĐẾ THIẾU HÀO MÔN TRÊU TẬN CỬA:

Lý Tiểu Nhu bắt gặp bạn trai cũ ngoại tình với em kế, lúc đến quán bar uống rượu giải sầu thì bị người ta hạ mị dược, cũng may gặp được bạn học thời cao trung du học về nước Tống Thừa Bang mới tránh được bất hạnh. Thân là người thừa kế của nhà giàu số một Tống Thừa Bang từ lúc đi học đã luôn muốn về nước tìm và chăm lo Lý Tiểu Nhu một đời, sau khi gặp được Lý Tiểu Nhu đã viết nên một đoạn theo đuổi vừa ngọt vừa ngược, và giúp đỡ Tiểu Nhu đánh bại mẹ và em kế trong cuộc chiến thương nghiệp của gia tộc Lý thị...

Danh sách chương

Chap 68: END ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 67 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 66 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 65 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 64 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 63 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 62 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 61 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Chap 37.2 ~ (27/01/2021)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 37.2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 37.1 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 36.2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 36.1 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 35.2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 35.1 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 34 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 33 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 32 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 31 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 30 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 29 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 28 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 27 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 26 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 25 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 24 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 23 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 22 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 21 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 20 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 19 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 18 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 17 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 16 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 15 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 14 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 13 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 12 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 11 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 10 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 9 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 8 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 7 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 6 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 4 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 3 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Cấm Tình Điềm Mật Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa Chap 1 ~ (30/11/2020)Miễn phí