Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Bất Tử Huyền Tôn

Bất Tử Huyền Tôn

Tên khác: Bất Tử Huyền Tôn
Thể loại: Kỳ Huyễn
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bất Tử Huyền Tôn :

Một người thiếu niên, trời sinh tuyệt mạch, mười năm tấc công chưa tiến vào.

 

Hắn từ kỳ núi đi ra, phượng hót kỳ núi, khuấy lên thiên hạ.

 

Một đường ra, hắn chinh chiến tứ phương, kỳ ngộ không ngừng, một đường ra, hắn bễ nghễ ngang dọc, đào vận liên tục.

 

Thanh tân khả nhân hàng xóm ngọc bích, kiều mị động nhân thiên hạ thần thâu, quả quyết cao quý chính là ma giáo Thánh Nữ, đoan trang hào phóng hoàng gia công chúa, lòng hiệp nghĩa tông môn hiệp nữ...

Danh sách chương

Bất Tử Huyền Tôn Chương 701: Đào thoát truy tung? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 700: Khẩn cấp một khắc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 699: Gió tanh mưa máu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 698: Mượn dùng trận pháp truyền tống ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 697: Tách ra bỏ chạy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 696: Truy tung phù chú ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 695: Lưu Ly hóa tiên kiếm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 694: Lại đến tinh không [ Canh [4] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 693: Ma Kiếm lại xuất hiện [ Canh [3] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 692: Chín tầng trung tâm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 691: Có người trấn giữ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 690: Bị chín tầng tháp phong ấn [ Canh [4] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 689: Chín tầng thạch tháp [ Canh [3] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 688: Tiên cảnh kinh biến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 687: Thổ lộ hết tiếng lòng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 686: Lâm vào khốn cảnh [ Canh [4] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 685: Dung luyện Huyền Khí [ Canh [3] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 684: Ngoài ý muốn ngộ phục ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 683: Ma Kiếm lấp lóe ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 682: Đột gặp huyễn trận [ Canh [4] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 681: Tiến vào Lưu Ly huyễn tiên cảnh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 680: Thí luyện bắt đầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 679: Mồ hôi tuôn như nước ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 678: Sinh tử quyết đấu [ Canh [4] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 677: Đi hướng quyết đấu [ Canh [3] ] ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 676: Lăng ngụy cùng phòng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 675: Kín người hết chỗ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 674: Thiên Đô Thành bên ngoài ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 673: Cách Tị Thủy Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 672: Lui người Diệp gia ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 671: Man thiên quá hải? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 670: Diệp gia Huyền Thánh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 669: Xuất chiến Huyền Thánh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 668: Lấy thành vì chú ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 667: Phó thác Kỳ nhi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 666: Đan Thanh tam vấn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 665: Lại một vị hôn thê ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 664: Tru Diệp Bất Dịch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 663: Dao Nhi bại lộ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 662: Trời chinh Cửu Châu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 661: Lấy một địch hai ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 660: Oan gia ngõ hẹp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 659: Cuối cùng kém một bước ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 658: Lâm Vân lập kế hoạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 657: Lịch duyệt kiến thức ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 656: Hậu Cung đại tác chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 655: Tam nữ cuối cùng rồi sẽ mặt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 654: Phó thác sự tình ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 653: Người thần bí ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 652: Huyền Đan Các người ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 651: Tru Tam Huyền Hoàng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 650: Tiến Phủ Thành Chủ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 649: Lá my ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 648: Có chút biến cố ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 647: Thật mang thai ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 646: Cách Thiên Ma Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 645: Nói ra điều kiện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 644: Trong bụng hài nhi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 643: Tự giải quyết cho tốt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 642: Gặp lại Oánh Oánh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 641: Tôn Giả giáo chủ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 640: Song tu xoay một cái ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 639: Lăng Trường Không danh tiếng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 638: Huyền môn bại lui ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 637: Ta là ma đồ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 636: Nương nhờ vào ma giáo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 635: Xuất chiến Nam thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 634: Ma Hoàng hai tầng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 633: Không chết Phượng Viêm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 632: Đáp ứng xuất chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 631: Ngụy Phách Thiên dặn dò ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 630: Binh lâm thành hạ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 629: Phá nguyền rủa song tu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 628: Dị thường tiều tụy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 627: Dao Nhi trọng thương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 626: Sơ dạ mộng xuân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 625: Động phòng hoa chúc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 624: Ngày đại hôn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 623: Hôn lễ tới gần ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 622: Lan truyền tiêu lợi tức ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 621: Ta đáp ứng! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 620: Nhưng quyết định tốt? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 619: Thiện ý lừa dối ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 618: Nói ra ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 617: Lại gặp bức hôn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 616: Không phải bí mật ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 615: Thiên Sát kính uy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 614: Kinh sợ toàn trường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 613: Muốn tế điện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 612: Đã chết? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 611: Nhỏ máu nhận chủ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 610: Tế đàn trận pháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 609: Thiên Sát gương đá ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 608: Nước ngầm Giao ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 607: Đột phá Ma Hoàng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 606: Trong huyệt đột phá ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 605: Ma Hoàng đan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 604: Đỉnh cao Ma vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 603: Hóa giao ba tầng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 602: Tiến Thiên Sát huyệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 601: Ma Kiếm tình báo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 600: Tán gái thủ đoạn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 599: Thô bạo sư phụ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 598: Đây là cơ hội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 597: Tiếp nhận Tử Yên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 596: Xấu chuyện tốt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 595: Thấy Mạc Kiếm Nhất ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 594: Chú Kiếm đài ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 593: Chịu đòn nhận tội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 592: Hóa giao ma công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 591: Tham sống sợ chết? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 590: Thân phận vạch trần ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 589: Giáo chủ triệu hoán ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 588: Thẩm Thiên cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 587: Lựa chọn khó khăn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 586: Sơn vũ dục lai ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 585: Giết Ưng lão bảy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 584: Áp bức bên dưới ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 583: Ưng Nhãn Lão Thất ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 582: Ma chui thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 581: Lôi hỏa thiên rèn thể ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 580: Ô Kim quỷ móng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 579: Sử dụng huyền thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 578: Bán đấu giá hội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 577: Tây quảng trường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 576: Giam lỏng không trung ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 575: Rút ngắn khoảng cách ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 574: Thâm độc kim châm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 573: Trước tiên giết một người ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 572: Cùng ma có quan hệ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 571: Nhận thức phá thân phân? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 570: Lưu Thiên Ma cung ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 569: Ngay mặt đối lập ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 568: Thấy Ngụy Phách Thiên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 567: Đi Thiên Ma cung ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 566: Thiên địa đường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 565: Trâm gài tóc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 564: Miễn cưỡng phá giải ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 563: Linh Lung Diệu Âm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 562: Hồng Phấn Khô Lâu hạ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 561: Hồng Phấn Khô Lâu trên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 560: Xuyên qua hơi nước ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 559: Nhận biết phương hướng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 558: Vào Nguyệt Tâm hồ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 557: Thánh hội mục đích ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 556: Bách hoa thánh hội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 555: Không phải biện pháp biện pháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 554: Chung lão ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 553: Trường Thanh cứ điểm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 552: Thù minh hiền ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 551: Một lời nói toạc ra ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 550: Ma Thiên tửu lâu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 549: Tế luyện Tụ Hồn phiên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 548: Hậu sinh khả úy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 547: Ngũ quỷ Ma Hoàng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 546: Cửu Long Diệt Thiên Đại Trận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 545: Đến Thiên Ma Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 544: Làm nô tỳ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 543: Quỷ khóc sơn trại ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 542: Cầm kiếm hành hiệp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 541: Lúa nước thôn trang ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 540: Ma Kiếm sắp thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 539: Tử Yên chi tâm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 538: Phong lưu tình hình ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 537: Huyền Vương chín tầng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 536: Một chữ thư bỏ vợ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 535: Càng động sát cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 534: Quỳ môn ba ngày ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 533: Từ hôn? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 532: Vết nứt không gian ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 531: Tay ta có kiếm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 530: Huyết Tích Tử nhắc nhở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 529: Ác chiến! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 528: Thời cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 527: Kiếm Linh cái ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 526: Đánh cược sinh tử! (Đệ nhất chấp sự thêm chương) ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 525: Đối chọi gay gắt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 524: Giằng co không xong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 523: Khí tức áp bức ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 522: Diệp gia tỏ thái độ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 521: Đón dâu! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 520: Cầu người! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 519: Một chút hy vọng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 518: Trường Không xuất quan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 517: Đồng ý?! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 516: Bức hôn! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 515: Hậu kỳ Huyền Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 514: Trong tháp tu luyện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 513: Tu luyện tháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 512: Tâm sự đã xong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 511: Để lộ ra giác thảo đến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 510: Thành hôn khó khăn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 509: Tế luyện pháp khí ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 508: Thanh Minh Thảo?! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 507: Cốc Mị đưa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 506: Muốn nhờ Diệu Nhi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 505: Hộ ngươi một đời ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 504: Người bảng tại sao ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 503: Sở Châu nước sâu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 502: Thiên bảng xếp hạng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 501: Ẩn tại quy củ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 500: Khai Dương Tửu Lão ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 499: Rõ ràng phạt thực thưởng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 498: Một hỏi một đáp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 497: Về Huyền Đan Các ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 496: Lại về tông môn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn Chương 495: Đến Đạt Hoa thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 495: Đến Đạt Hoa thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 494: Tần Minh Huyền ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 493: Diệu Nhi u oán ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 492: Cô gái áo đỏ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 491: Hai vị chí tôn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 490: Bị ép lên thuyền ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 489: Thiên Âm lão tổ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 488: Thần bí Cự Luân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 487: Giang thượng cất bước ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 486: Thuyền hủy chìm Giang ~ (13/05/2017)Miễn phí

Bất Tử Huyền Tôn - Chương 485: Thập Tam Kiếm cương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 484: Trong sông bị tập kích ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 483: Lão Ông bà lão ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 482: Bán thành phẩm pháp khí ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 481: Tế luyện ngợp trời hỏa võng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 480: Tử Yên tâm tư ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 479: Sở thí kết thúc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 478: Cảnh giới tiểu thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 477: Ma đầu nghĩa địa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 476: Khởi tử hoàn sinh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 475: Tuyệt sát tình thế nguy cấp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 474: Ngợp trời hỏa võng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 473: Kinh diễm tuyệt luân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 472: Bắt đầu quyết chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 471: Lần thứ hai tôi luyện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 470: Bất ngờ chi thắng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 469: Tứ cường cuộc chiến (hạ) ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 468: Tứ cường cuộc chiến (thượng) ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 467: Thanh Viêm Kiếm Quyết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 466: Huynh trưởng chi tâm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 465: Thiên Khải lực lượng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 464: Các cường giả cuộc chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 463: Lạc Nguyệt thoái vị ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 462: Kim Cương Lưu Ly Toái ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 461: Đối chiến Lý Mãng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 460: Chiến đấu liên tục ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 459: Mười sáu cường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 458: Người có sự khác biệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 457: Chiến Dương Thiên Giao ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 456: Ma đồ luyện sâu độc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 455: Top 32 ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 454: Chỉ còn Lăng Trường Không ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 453: Tiêu hao Sở Mặc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 452: Trực tiếp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 451: Vòng thứ ba bắt đầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 450: Tiếp Dẫn Thai ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 449: Các cường giả đoàn tụ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 448: Rời đi chiến trường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 447: Tam Nguyệt Tương Ánh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 446: Thắng thảm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 445: Áp tương thủ đoạn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 444: Tiết Ngọc Bàn sát cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 443: Một đường trong lúc đó ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 442: Phá trận ra? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 441: Trong ứng ngoài hợp? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 440: Lấy trận phá trận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 439: Thanh Quang Thiên Đồ Trận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 437: Cùng chống đỡ kiếm trận (thượng) ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 438: Cùng chống đỡ kiếm trận dưới ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 436: Tinh Vân kiếm trận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 435: Sở Mặc quyết định ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 434: Thắng lợi trong tầm mắt? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 433: Song phương chém giết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 432: Phá trận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 431: Sở Mặc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 430: Tử Luyện nhắc nhở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 429: Trước khi đại chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 428: Tinh Vân Kiếm Bàn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 427: Lẳng lặng chờ thời cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 426: Tất cả có thâm ý ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 425: Có một kết thúc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 424: Sở Mặc lui lại ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 423: Tôi luyện thân pháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 422: Nhân kiếm hợp nhất ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 421: Lăng Trường Không là chiến lược ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 420: Cát Dã toán mưu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 419: Chiến cuộc chuyển biến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 418: Khôi phục tổn thương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 417: Giết Đổng Hoa Lương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 416: Tuyết Sơn Kiếm cấm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 415: Phi Tuyết Kiếm Quyết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 414: Thủ lĩnh cuộc chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 413: Tao ngộ chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 412: Lấy hay bỏ được mất ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 411: Quy Minh Đan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 410: Kiểm tra thật giả ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 409: Thí Ngôn Đan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 408: Đồng ý giao dịch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 407: Huyền Hoàng nhúng tay ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 406: Không chiến tự hạ? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 405: Sơ thí chiến kỹ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 404: Ba đạo chiến kỹ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 403: Công thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 402: Thiêu Tuyển Địch Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 401: Tiên hạ thủ vi cường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 400: Cò kè mặc cả ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 399: Muốn kết minh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 398: Xích Nguyệt Cung Lạc Hân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 397: Tông Thiên Huyền nhắc nhở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 396: Chiến trường bí ẩn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 395: Hoang mạc thành trì ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 394: Khắp nơi đối sách ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 393: Trên đường lui ra ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 392: Hối đoái tinh thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 391: Tu vi Huyền lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 390: Hối đoái phong ba ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 389: Diệp Bất Phàm chỉ điểm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 388: Hối đoái không gian ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 387: Đặc thù tinh thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 386: Diệp Bất Phàm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 385: Đồng môn quen biết nhau ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 384: Đại sư huynh Tông Thiên Huyền ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 383: Lựa chọn trận doanh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 381: Phân phối Thủy Thần Tinh Thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 382: Vòng thứ nhất kết thúc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 380: Y nhãn chi dược ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 379: Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 378: Tái chiến Hà Vân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 377: Chiến Sở Kiếm Tông ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 376: Thủ đoạn sát nhân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 375: Ác chiến Vạn Giang Minh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 374: Kế bỏ thành trống ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 373: Tử Không Tình ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 372: Lăng Trường Không hiến kế ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 371: Ba người một đội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 370: Kéo dài? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 369: Hai hổ tranh chấp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 368: Tiên ẩn cướp đoạt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 367: Cướp đoạt ai đây? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 366: Thu thập Thủy Thần Tinh Thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 365: Ai được là của ai ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 364: Kinh khủng tự lành năng lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 363: Diệp Bất Dịch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 362: Lại nổi sóng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 361: Ba chiêu ước hẹn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 360: Năm phe thế lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 359: Nhìn nói đi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 358: Trận đầu báo cáo thắng lợi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 357: Độc chiến đỉnh cao Huyền Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 356: Tiến vào Thủy Thần Mộ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 355: Cùng Sử Bất Cải hội hợp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 354: Trường Thanh Môn chi địch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 353: Thủy Thần Mộ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 352: Đảo mắt ba ngày ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 351: Thái độ đột biến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 350: Đan Gia Hiên công tử ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 349: Đan gia tiểu thư ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 348: Lợi thế tiểu nhân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 347: Ngư Dữ Hùng Chưởng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 346: Đại biểu Tử gia ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 345: Ba cái tiêu chuẩn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 344: Chuyện phất tay áo đi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 343: Nửa bước Huyền Thánh Vi Ảnh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 342: Không che giấu nữa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 341: Khơi mào sự việc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 340: Giằng co ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 339: Năm con Thôn Thiên Huyền Xà ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 338: Bắt đầu phản kích ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 337: Thôn Thiên Huyền Xà ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 336: Vi Anh Thiên Thượng Câu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 335: Giết Vi Anh Kiệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 334: Giấu dốt yếu thế ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 333: Chọn Vi Anh Kiệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 332: Ngươi là người phương nào? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 331: Lẽ nào ngươi là ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 330: Làm muội báo thù ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 329: Gia tộc kiểm tra ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 328: Kiểm tra bắt đầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 327: Thương gia bí ẩn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 326: Đến Hoài Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 325: Bắt đầu hành động ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 324: Trai tài gái sắc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 323: Vưu gia Vi gia ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 322: Lăng Trường Không ưu sầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 321: Tử Yên biểu lộ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 320: Chỉ là luận bàn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 319: Nàng yêu thích ta? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 318: Tử Thiên Dương tỉnh ngộ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 317: Khuynh diệt Thương gia bảo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 316: Phong Ma Thạch mất đi hiệu lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 315: Tử gia Huyền Vương chạy tới ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 314: Tác dụng phụ phát tác ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 313: Đâu Hỏa Võng thương Ly Khôn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 312: Phong Ma Thạch trấn áp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 311: Ngoan cố chống cự ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 310: Ba bên cùng xuất hiện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 309: Thương gia vi ước ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 308: Huyết Nguyệt đêm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 307: Tộc hội, tộc tế ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 306: Vưu gia viện binh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 305: Vưu Thành Vưu gia ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 304: Lăng tiểu huynh đệ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 303: Phi kiếm truyền âm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 302: Tâm tình đột phá ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 301: Tử Phong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 300: Hai việc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 299: Tử Chính Dương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 298: Tử gia bảo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 297: Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 295: Thanh Mang Châm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 296: Hiển lộ ma công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 294: Ta không làm được! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 293: Ta không làm được! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 292: Trong dự liệu ngăn trở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 291: Tạm lùi cường địch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 290: Băng Huyên hiện thân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 289: Lần theo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 288: Mặc cho số phận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 287: Liên sát tam vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 286: Quan Kiếm Phong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 285: Túy ông chi ý bất tại tửu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 284: Thương Ly Chấn đánh tới ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 283: Cùng tồn tại một phòng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 282: Thương Ly Chấn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 281: Trong rửng rậm bóng hình xinh đẹp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 280: Giết Thương Cách Vĩ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 279: Chém một tay sát nhất vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 278: Trước tiên chém một người ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 277: Trúng mai phục ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 276: Sơn môn bị tập kích ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 275: Lạnh như băng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 274: Vưu Thiên Phong ý đồ đến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 273: Tạm biệt Vưu Thiên Phong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 272: Tống Minh Thanh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 271: Bế quan tu luyện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 270: Viên Sùng Huy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 269: Bức lui cường địch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 268: Quy củ chỉ vì người yếu định ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 267: Không thể làm địch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 266: Bị ép bất đắc dĩ? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 265: Chuyên tới để thỉnh giáo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 264: Tam Muội Phượng Viêm Kinh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 263: Lựa chọn công pháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 262: Đi gặp Đan Thanh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 261: Đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 260: Huyền Đan Các ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 259: Trở lại Nội môn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 258: Lựa chọn Huyền Đan Các ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 257: Công bằng cạnh tranh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 256: Lật lọng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 255: Quả nhiên có vấn đề ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 254: Người nam nhân nào không tốn tâm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 253: Ba vị Các chủ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 252: Lại có người đến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 251: Đây không phải hãm hại à ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 250: Biệt xuất hỏa khí muốn phát tiết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 249: Mở rộng kinh mạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 248: Bắt đầu đo lường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 247: Luyện Ngục Thiên Ma Công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 246: Tru diệt chân ma ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 245: Chân ma chưa chết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 244: Chuyện quan trọng hơn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 243: Một đời ngưu nhân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 242: Hơi thi thủ đoạn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 241: Mới lên cấp đệ tử ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 240: Lại thêm thẻ đánh bạc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 239: Hai cái lựa chọn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 238: Tạm biệt Băng Huyên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 237: Xuất cốc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 236: Lại giết một con ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 235: Phong Ma Thạch dị thường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 234: Từng người tự chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 233: Giết Diệp Tiếu Thiên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 232: Không nể mặt mũi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 231: Ma Ngưu nổi giận ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 230: Khu Ngự Ma Ngưu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 229: Đưa vào chỗ chết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 228: Tam Giác Ma Ngưu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 227: Diệp Tiếu Thiên sát cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 226: Ma công bại lộ? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 225: Chạy trối chết? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 224: Phong Ma thạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 223: Chậm đợi thời cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 222: Bản tôn đồ ăn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 221: Trong gương thế giới ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 220: Phá trận ra ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 219: Lộ ra nguyên hình ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 218: Vô danh ma công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 217: Người áo trắng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 216: Thần bí sơn động ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 215: Nhất thống yêu ma ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 214: Yêu Ma Lang bộ lạc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 213: Lăng Trường Không dự định ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 212: Yêu Ma Báo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 211: Thà tin là có ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 210: Diệp Tiếu Thiên uy hiếp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 209: Thí luyện bắt đầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 208: Ngọc thô chưa mài dũa tài năng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 207: Ở ngoài tạp bên trong sâu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 206: Đột phá Huyền Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 205: Thí luyện tạm biệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 204: Thanh Tùng đến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 203: Ác chiến Tam Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 202: Tam Vương vây công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 201: Họ Diệp thanh niên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 200: Huyền đao uy lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 199: Doạ lui Huyền Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 198: Huyết Tích Tử hàn ý ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 197: Biện luận dược tính ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 196: Kỳ quái cục đá ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 195: Phát tài chi đạo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 194: Tru diệt Đỗ Phong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 193: Hỏa Huyền Kiếm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 192: Đối chiến Huyền Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 191: Huyền Vương Đỗ Phong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 190: Tụ Linh Trận Pháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 189: Giấu diếm sát cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 188: Mua huyền đan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 187: Thân phận của Điền Nhân Hòa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 186: Uy vọng lo lắng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 185: Giết Điền Nhân Hòa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 184: Lá bài tẩy ra hết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 183: Điền Nhân cùng thực lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 182: Thịnh nộ phi thường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 181: Đến gây phiền phức ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 180: Huyền thạch khó khăn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 179: Tị Thủy Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 178: Mỗi người dựa vào thủ đoạn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 177: Thái độ đột biến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 176: Huyền Hoàng vấn tội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 175: Nguy cấp một khắc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 174: Sức chiến đấu tăng lên dữ dội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 173: Muốn muốn giết ta? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 172: Bắt đầu tu luyện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 171: Nơi ở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 170: Chỉ Xích Thiên Nhai ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 169: Chọn quyển kinh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 168: Lạp Tháp lão đầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 167: Xin nhờ Thanh Tùng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 166: Đệ tử nội môn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 164: Lượng Thiên Xích hỏng rồi? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 165: Tuyệt mật tư chất ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 163: Phó đường chủ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 162: Luân phiên làm khó dễ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 161: Đệ tử chấp sự ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 160: Ba điện ba các ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 159: Mười lăm đường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 158: Một trận chiến dương danh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 157: Tân Phách Phong Trảm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 156: Chiến Trương Hợp Thông ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 155: Hộ Pháp đường ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 154: Tiết Ngọc Bàn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 153: Sư đệ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 152: Một điểm nhỏ của tảng băng chìm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 151: Mười hai vạn dặm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 150: Cách Tây Bộ Châu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 149: Vào Trường Thanh Môn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 148: Hiền Thánh cùng Ma Thánh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 147: Chất vấn Huyền Hoàng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 146: Ngô Thi Kỳ bị mang đi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 145: Mạc Kiếm Nhất ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 144: Tiện tay bóp chết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 143: "Lai giả bất thiện" ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 142: Giết Chu Càn Khôn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 141: Huyền Linh tám tầng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 140: Ban cho đan đột phá ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 139: Giết Trầm Huyền Dương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 138: Lấy hỏa đối hỏa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 137: Thật một đôi thầy trò! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 136: Quyết nguyền rủa cuộc chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 135: Chiến Kiếm Động Minh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 134: Giết Chu Minh Du ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 133: Cửu Phượng Chấn Bát Hoang ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 132: Chiến Lý Dật ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 131: Cái gọi là thiên phú ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 130: Thần bí như Bộ Thiên Văn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 129: Triệu Oánh Oánh thực lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 128: Thế hoà ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 127: Đồng Khôn Nhân chiến Diệp Kiếm Thần ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 126: Tán tu cùng tông môn chênh lệch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 125: Hai mươi vị trí đầu năm tên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 124: Chết chết chết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 123: Lưu Ly Chấn Thiên Huyền Công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 122: Chiến Khâu Long Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 121: Huyền Khí chiến xa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 120: Thanh Phong Minh Nguyệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 119: Bị chuồng nuôi heo dê ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 118: Tam Huyền Môn tụ hội ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 117: Việc này liền như vậy bỏ qua ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 116: Vòng thứ nhất kết thúc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 115: Tâm nguyện đạt thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 114: Huyền Thánh cảnh giới ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 113: Nụ hôn đính ước ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 112: Tiếp thu? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 111: Nản lòng thoái chí ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 110: Đồng môn chạm mặt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 109: Tranh giành tình nhân ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 108: Có người bỏ chạy (cầu sao!) ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 107: Biến chiến tranh thành tơ lụa? (Cầu đề cử!) ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 106: Giết Huyết Lang công tử ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 105: Huyết Lang Thôn Thiên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 104: Huyền Tháp lại mở ra ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 103: Huyễn Ảnh Kiếm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 102: Hồi Toàn Trảm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 101: Bất Tử Ma Thể? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 100: Ngàn cân treo sợi tóc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 99: Trước Tháp giao phong ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 98: Huyết Lang nộ sát ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 97: Giết đến thuận lợi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 96: Thiên Huyễn Thiên Mộng Công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 95: Khác thường lúng túng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 94: Nhất thân phương trạch ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 93: Một chiêu kiếm tứ sát ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 92: Gặp Lạc Hướng Thiên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 91: Hoàn chỉnh Luyện Thần Ngạo Thế Quyết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 90: Mới vào Huyền Tháp ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 89: Bí Cảnh trận đầu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 88: Tiến vào Thiên Trạch Bí Cảnh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 87: Lưu ly Thiên Tông lại cũng tham gia ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 86: Tây Châu thế lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 85: Vòng thứ nhất quy tắc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 84: Hai nữ sơ lần gặp gỡ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 83: Như huyễn thân tư ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 82: Ngô Thi Kỳ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 81: Thần bí ông lão ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 80: Đoạt ta chỗ ngồi? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 79: Tiêu Đông Hàn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 78: Thần hồn vết thương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 77: Đến Chú Kiếm Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 76: Vu Chấn Thành di hoạ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 75: Đi Chú Kiếm Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 74: Tây Bộ Châu ở ngoài ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 73: Tuyển ra mười người ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 72: Lại giết một người ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 71: Chém giết đài chủ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 70: Thắng liên tiếp bách tràng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 69: Vũ Hoàng giận dữ rời đi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 68: Lăng Trường Không xuất chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 67: Lôi Chấn Tử ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 66: Thủ lôi cuộc chiến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 65: Ba ngày ước hẹn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 64: Ngươi muốn phế ta ta liền phế ngươi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 63: Vũ Sơn Tông đến ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 62: Huyết Tích Tử luận đạo ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 61: Cố Vô Ngôn sát ý ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 60: Giết Hạ Siêu Phàm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 59: Quyền thứ tư! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 58: Chiến với trên chiến đài ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 57: Quay về chổ ở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 56: Cực Quang Niệm Kiếm Sát ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 55: Tàng Kinh các ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 54: Lạc Hướng Thiên ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 53: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 52: Mới nơi ở ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 51: Chấp sự điện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 50: Triệu Khiêm hoài nghi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 49: Lớn mật! ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 48: Chấp pháp trưởng lão nhúng tay ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 47: Ngươi có Huyền Khí ta cũng vậy có ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 46: Lăng Trường Không chấn động ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 45: Sát cơ ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 44: Quyết đấu ngày ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 43: Ly biệt ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 42: Triệu Oánh Oánh tỉnh lại ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 41: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 40: Thất Thải Cuồng Mãng Vương ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 39: Thất Thải Mê Huyễn Hoa Hoa Phấn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 38: Thất Thải Cuồng Mãng lãnh địa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 37: Gác đêm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 36: Huyền Vương yêu thú ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 35: Tiến vào kỳ sơn nơi sâu xa ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 34: Yêu đan diệu dụng ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 33: Hắc Đại Hắc Nhị truy sát ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 32: Hàn Đàm Kích Thủy Ngạc ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 31: Săn giết yêu thú ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 30: Triệu Oánh Oánh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 29: Thí luyện thành trấn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 28: Tế luyện Hàn Sương Kiếm ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 27: Đột phá Huyền Linh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 26: Bắt đầu bế quan ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 25: Ước chiến sàn chiến đấu ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 24: Chiến Lý Huyền Minh ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 23: Hoàng Đằng Phi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 22: Lại tìm đến mảnh vụn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 21: Ma chi thể khủng bố ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 20: Hoàn Ngược Hoàng Đằng Phi ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 19: Khiếp sợ nô bộc viện ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 18: Cố Vô Ngôn thi kế ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 17: Theo nhau mà tới phiền phức ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 16: Dâng lên huyền công ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 15: Lãnh khốc Lăng Trường Không ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 14: Phản bội? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 13: Trở lại tông môn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 12: Phản phệ Vu Chấn Thành ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 11: Tính toán ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 10: Đảo mắt tháng ba ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 9: Ma lực ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 8: Thể chất đặc thù ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 7: Huyết Tích Tử ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 6: Luyện Thần Ngạo Thế Quyết ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 5: Suy đoán suy đoán ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 4: Thu đồ đệ? ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 3: Cường địch xâm lấn ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 2: Huyết Châu tẩy tủy ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chương 1: Lăng Trường Không ~ (13/05/2017)Miễn phí