Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Bá Chủ Học Đường

Bá Chủ Học Đường

Tên khác: Boss In School
Thể loại: Comedy , Manhwa , Martial Arts , School Life
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bá Chủ Học Đường:

Seth Kwon- một kẻ sinh ra đã cực kì khoái dánh lộn. Nhưng vì lời hứa với mẹ, cậu ta đã dừng đánh nhau....Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố cậu qua đời, để lại một lời nhắn với cậu răng : " Tuyệt đối đừng bao giờ thua cuộc"

 

Danh sách chương

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 061 ~ (03/09/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 060 ~ (03/09/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 059 ~ (01/09/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 058 ~ (31/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 057 ~ (31/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 056 ~ (29/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 055 ~ (28/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 054 ~ (26/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 053 ~ (26/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 052 ~ (22/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 051 ~ (22/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 050 ~ (21/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 049 ~ (20/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 048 ~ (19/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 047 ~ (18/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 046 ~ (17/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 045 ~ (16/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 044 ~ (15/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 043 ~ (14/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 042 ~ (12/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 041 ~ (12/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 040 ~ (12/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 039 ~ (09/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 038 ~ (09/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 037 ~ (09/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 036 ~ (09/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 035 ~ (09/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 034 ~ (09/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 033 ~ (03/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 032 ~ (02/08/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 031 ~ (31/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 030 ~ (31/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 029 ~ (28/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 028 ~ (28/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 027 ~ (27/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 026 ~ (27/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 025 ~ (24/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 024 ~ (24/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 023 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 022 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 021 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 020 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 019 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 018 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 017 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 016 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 015 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 014 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 013 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 012 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 011 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 010 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 009 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 008 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 007 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 006 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 005 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 004 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 003 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 002 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 001 ~ (23/07/2019)Miễn phí

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 000 ~ (23/07/2019)Miễn phí