Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ashita no Yoichi

Ashita no Yoichi

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Manhwa , Romance , School Life
Tác giả: N/a
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ashita no Yoichi:

Tuyện kể về nhân vật Yoichi từ nhỏ đã cùng sống với ba trên núi. Yoichi đã được cha dạy kiếm pháp "Ukiha Kamikaze". Tuy nhiên, đến năm 17 tuổi thì cậu xuống núi (bị ông bố bắt xuống vì mạnh hơn ông tạm trú tại Võ Quán Ikaruga). Lần đầu tiên hạ sơn, nếm trải mùi đời (lần đầu đã thấy Nake80% rùi )... Cái chính là tại Võ Quán Ikaruga có 4 cô gái (phải gọi là Kawaii đó chứ) và rắc rối từ đó bắt đầu.

 

Danh sách chương

Ashita No Yoichi Chương 58 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 57 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 56 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 55 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 54 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 53 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 52 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 51 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 50 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 49 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 48 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 47 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 46 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 45 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 44 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 43 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 42 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 41 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 40 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 39 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 38 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 37 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 36 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 35 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 34 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 33 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 32 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 31 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 30 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 29 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 28 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 27 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 26 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 25 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 24 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 23 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 22 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 21 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 20 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 19 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 18 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 17 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 16 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 15 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 14 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 13 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 12 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 11 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 10 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 9 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 8 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 7 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 6 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 5 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 4 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 3 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 2 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ashita No Yoichi Chương 1 ~ (09/08/2019)Miễn phí