Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
ACT-AGE

ACT-AGE

Tên khác: アクタージュ
Thể loại: Shounen , Slice of Life
Tác giả: Tatsuya Matsuki; Shiro Usazaki
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ACT-AGE:

Câu chuyện kể về một cô gái trẻ và một đạo diễn thiên tài gặp nhau tại buổi thử vai cho các diễn viên mới.

Danh sách chương

Chap 123 ~ (18/05/2021)Miễn phí

Chap 122 ~ (18/05/2021)Miễn phí

Chap 121 ~ (25/01/2021)Miễn phí

Act-Age Chap 121 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 120 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 119 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 118 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 117 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 116 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 115 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 114 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 113 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 112 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 111 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 110 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 109 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 108 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 107 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 106 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 105 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 104 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 103 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 102 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 101 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 100 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 99 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 98 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 97 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 96 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 95 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 94 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 93 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 92 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 91 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 90 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 89 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 88 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 87 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 86 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 85 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 84 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 83 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 82 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 81 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 80 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 79 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 78 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 77 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 76 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 75 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 74 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 73 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 72 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 71 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 70 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 69 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 68 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 67 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 66 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 65 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 64 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 63 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 62 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 61 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 60 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 59 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 58 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 57 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 56 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 55 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 54 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 53 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 52 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 51 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 50 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 49 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 48 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 47 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 46 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 45 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 44 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 43 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 42 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 41 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 40 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 39 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 38 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 37 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 36 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 35 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 34 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 33 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 32 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 31 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 30 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 29 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 28 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 27 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 26 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 25 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 24 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 23 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 22 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 21 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 20 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 19 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 18 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 17.5 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 17 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 16 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 15 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 14 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 13 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 12 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 11 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 10 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 9 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 8 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 7 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 6 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 5 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 4 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 3 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 2 ~ (11/12/2020)Miễn phí

Act-Age Chap 1 ~ (11/12/2020)Miễn phí