Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài

Tên khác: 1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Tác giả: Đại Hành Đạo
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài:

Nội dung Vì cứu mẹ nuôi Cô gái Trang Nại Nại sau khi trở về tập đoàn Cố Thị không thể không làm theo chỉ thị của gia tộc, tiếp cận tổng tài tập đoàn Đế Hào – Tư Chính Đình, nhưng vị Tư Chính Đình này không những là đối tượng hứa hôn từ bé của cô mà còn là mối tình đầu 5 năm trước. Đối mặt với tình yêu đã kết thúc 5 năm trước, đối mặt với vấn đề khó khăn trước mắt của gia tộc, Trang Nại Nại phải làm thế nào để dụ dỗ Tư Chính Đình? Liệu cô có thể nhìn rõ được phương hướng của trái tim mình? Truyện được cải biên từ tác phẩm tiểu thuyết “Xin chào, người thừa kế” của tác giả Công Tử Diễn…

Danh sách chương

Chapter 57 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (02/12/2021)Miễn phí