Với nhiều tiềm năng thì hiện nay Việt Nam đang thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. Khi các nhà đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài đề ít nhiều gặp rắc rối trong vấn đề thủ tục, pháp lý. Để giải quyết bớt những rắc rối Vcef.edu.vn sẽ hướng dẫn đầy đủ quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Tiến hành đăng ký chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án thì phải tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của cơ quan quan trọng như Thủ tướng Chính phủ hoặc các cơ quan ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trước khi làm thủ tục xin cấp giấy.

Hồ sơ đăng ký chủ trương gồm:

 • Văn bản để đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập (bản sao)  hoặc tài liệu tương đương khác  có xác nhận tư cách pháp lý.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao) có công chứng.
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các mục: nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn, vốn, tiến độ, nhu cầu về nhân công, đề xuất hưởng ưu đãi, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Bản sao một trong các tài liệu:
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 •  Báo cáo tài chính công ty 02 năm gần nhất.
 • Cam kết hỗ công ty mẹ hỗ trợ tài chính;
 • Cam kết tổ chức tài chính hỗ trợ tài chính;
 • Bảo lãnh năng lực tài chính của chủ đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh của chủ đầu tư về năng lực tài chính;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc giấy tờ khác để xác nhận có quyền sử dụng địa điểm mà dự án đầu tư thực hiện trong trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất
 • Giải trình về sử dụng công nghệ: như tên công nghệ, dây chuyền sản xuất..
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hình thức BCC.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các nhà đầu  tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau

 • Các dự án xuất phát từ nhà đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức kinh tế sau:
 • Hầu hết thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài; nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên với các tổ chức kinh tế có quy định như trên.
 • Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lê quy định như trên.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản để đề nghị thực hiện những dự án đầu tư;
 • Trường hợp à nhà  đầu tư là cá nhân: giấy tờ tùy thân là  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hợp lệ.
 • Trường hợp là nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập (bản sao) hoặc tài liệu tương đương khác có tư cách pháp lý. ;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: mục tiêu, nhà đầu tư, địa điểm, quy mô, thời hạn, vốn, tiến độ, nhu cầu về nhân công, đề xuất hưởng ưu đãi, hiệu quả kinh tế – xã hội..
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính công ty 02 năm gần nhất.
 • Cam kết hỗ công ty mẹ hỗ trợ tài chính.
 • Cam kết tổ chức tài chính hỗ trợ tài chính;
 • Bảo lãnh năng lực tài chính của chủ đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh của chủ đầu tư về năng lực tài chính.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc giấy tờ để xác nhận có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án trong trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ: như tên công nghệ, dây chuyền sản xuất..

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiến hành chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thành lập công ty

 

Bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đó là làm thủ tục thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Chuẩn bị giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty vốn nước ngoài 100%
 • Bảng danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài
 • Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân (bản sao).
 • Tài liệu quyết định thành lập bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức; giấy tờ chứng thực là cá nhân người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương phải được hợp pháp hóa.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp  nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4:  Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập như trên tại sở kế hoạch đầu tư, đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin. Thông tin về đăng ký doanh nghiệp sẽ được  công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong thời gian 30 ngày theo quy định kể từ thời điểm được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Tiến hành khắc con dấu và công bố doanh nghiệp

Công ty thực hiện khắc con dấu và công bố mẫu dấu doanh nghiệp theo đúng quy định. Đây là khâu cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Hãy liên hệ với Dịch vụ kế toán chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]